צעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים:השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים

השתלבותם של צעירים בשוק העבודה נעשתה בשנים האחרונות קשה ויציבותם בעבודה התערערה. צעירים המתקשים להשתלב בעבודה ולרכוש ניסיון תעסוקתי עלולים לצמצם את סיכוייהם להשתלב בעבודה גם בעתיד. דוח זה מציג לראשונה מידע מקיף ועדכני על מאפייניהם של צעירים גילאי 26-23 שאינם עובדים ואינם לומדים לימודים על-תיכוניים ואף אינם מתכוונים להתחיל לימודים כאלו בשנת הלימודים הקרובה. הדוח כולל מידע על החסמים והמשאבים להשתלבותם בתעסוקה, על העניין שלהם לעבוד וללמוד, על מצבם הכלכלי ועל צורכיהם בעזרה לשם השתלבות בעבודה ובלימודים.

זהו אחד מסדרת דוחות המבוססים על מחקר מקיף שעסק בצעירים בסיכון לאי-תעסוקה או לתעסוקה ברמה נמוכה. שני הדוחות האחרים עוסקים באוכלוסיות אלה: 1. צעירים בעלי מוגבלות, 2. צעירים עובדים בעלי 12 שנות לימוד או פחות. איסוף הנתונים על שלוש האוכלוסיות נעשה במקביל. בסך הכול רואיינו טלפונית כ-1,200 צעירים שאותרו בשאלון סינון.

המידע בדוח זה מתייחס למדגם משוקלל של כ-400 צעירים. המדגם מייצג את אוכלוסיית הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים בני 26-23, בסך הכול כ-49,000 צעירים (11% מקבוצת הגיל).

להלן עיקרי הממצאים כפי שעלו מהסקר:

  • 37% מהצעירים הם בעלי מוגבלות: 26% בעלי מוגבלות פיזית/חושית/שכלית/נפשית ו-11% בעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז
  • החסמים העיקריים לכניסה לעבודה הם השכלה נמוכה, קשיים במסוגלות תעסוקתית והכנה מועטה לעולם העבודה
  • ל-23% יש תעודת הסמכה מקצועית; 57% מחפשים עבודה; ל34% אין כל הכנסה
  • 80% מעוניינים לעבוד, ומתוכם מחצית מדווחים שלשם כך הם זקוקים להכוונה, לייעוץ מקצועי ולשיפור מיומנויות אישיות
  • המחקר איתר ואפיין קבוצת צעירים בסיכון מוגבר להישאר בסטטוס מתמשך של חוסר תעסוקה – 39% מהצעירים – קבוצה הכוללת צעירים שלא עבדו מעולם או בשנתיים שקדמו לסקר ובפרק זמן זה גם לא למדו.

מהממצאים עלו מספר כיווני פעולה, ובהם: יצירת מסלולים ללימודים על-תיכוניים מקצועיים ואקדמיים רלוונטיים לדרישות שוק העבודה, הכנה לעולם העבודה וכן הכוונה וייעוץ לתעסוקה וללימודים. ממצאים עיקריים הוצגו בפורומים שונים ותרמו לתהליכים של קביעת מדיניות ובניית תכניות סיוע לצעירים לצורך שילובם בעולם העבודה.

המחקר התבצע הודות לסיוע מקרן מנדל ל. ומדלן ה. ברמן וכן בסיוע קרן גנדיר.

הצעה לציטוט בעברית:
נאון, ד.,כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., ואזן-סיקרון, ל., הדר, י. וקונסטנטינוב, ו. (2014).צעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים:השתלבות בתעסוקה – משאבים, חסמים וצרכים
דמ-14-640. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Naon, D., Kahan-Strawczynski, P, Vazan-Sikron, L., Hadar, Y., & Konstantinov, V. (2014). Young Adults in Israel Who Are Neither Working Nor Studying: Integration into Employment – Resources, Barriers and Needs. RR-640-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)