ד"ר יואה שורק

ד"ר יואה שורק

ראש צוות, חוקרת מומחית בכירה

ילדים ונוער

יואה שורק היא מומחית במדיניות הטיפול במשפחות במשבר ובילדים בסיכון. יש לה ניסיון עשיר ומגוון בביצוע מחקרים הנוגעים לאוכלוסיות אלה, למדיניות משרד הרווחה ולפיתוח מערכת השירותים עבורן, לרבות המדיניות להבטחת בית קבוע לילדים, שירותי האומנה ושירותי האימוץ.

יואה כתבה את עבודת הדוקטורט שלה על חייהם של ילדים להורים גרושים מנקודת מבטם של הילדים, והיא פועלת לפיתוח מדיניות הטיפול במשפחות במצבי גירושין ובילדיהן. יואה משמשת חברת הוועדה המקצועית של "ילדים לפני הכול" – עמותה למען ילדים להורים גרושים ומשפחותיהם, ויועצת מומחית לארגונים ולחוקרים שונים בארץ ובעולם.

ליואה תואר ראשון בחינוך ובספרות כללית והשוואתית, תואר שני בהצטיינות בחינוך, ותואר שלישי בעבודה סוציאלית, מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

מאמרים מכתבי עת

שורק, י. (2019). ילדים להורים גרושים – שותפים או שקופים? נקודת מפגש (16)- 24-27. מכון חרוב, ירושלים.

שורק, י', סבו-לאל, ר' ובן סימון, ב'. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה, ל"ח 1, 231-261.

Tener D, Sorek Y, Schwartz E, (2018): “I did not know there was another life”: Meanings of life in the out‐of‐home Mothers Unit reunification programme. Child & Family Social Work.

שורק, י., ניג'ם-אכתילאת, פ. וסגל, א. (2016). אימוץ עם קשר: יתרונות, קשיים ותובנות על יישום מיטבי בראי המחקר. עט השדה 17:

Morag, T., Rivkin, D., & Sorek, Y. (2012). Child participation in the family courts—Lessons from the Israeli pilot project. International Journal of Law, Policy and the Family26(1), 1-30.

פרקים מספרים

Morag, T., Sorek, Y., & Inbar, A. (2016). Children’s participation in Israeli family courts: An account of an ongoing learning process. In A. Scully-Hill, S. Sihombing, & K. Lynch (Eds.), Reforming Hong Kong's child & family justicesystems. Sha Tin, N.T.: The Chinese University Press.

Morag, T., Sorek. Y., & Inbar, A. (2015). Children Participation in Israeli Family courts: An account of an ongoing learning process. in: Gal, T., & Faedi Duramy, B.: International perspectives and empirical findings on child Participation. From social Exclusion to child inclusive policies. Oxford University press.