Yoa Sorek

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות ילדים, נוער וצעירים (חטיבת המשפחה)

ילדים, נוער וצעירים

חוקרת בכירה וראש צוות ילדים, נוער וצעירים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר יואה שורק עובדת במכון משנת 1999. תחומי המחקר העיקריים שלה הם המדיניות ומערכת השירותים לילדים ונוער בסיכון. יואה מומחית במדיניות הטיפול במשפחות במשבר ובמשפחות שאינן בדגם המשפחה המסורתי. מחקריה עוסקים גם בתהליכי פיתוח המדיניות להבטחת בית קבוע לילדים, בפיתוח שירותי האומנה ובשירותי האימוץ.

יואה כתבה את עבודת הדוקטור שלה על חייהם של ילדים להורים גרושים מנקודת מבטם של הילדים, והיא פועלת לפיתוחה של מדיניות הטיפול במשפחות במצבי גירושין ובעיקר בילדיהן. יואה מרצה בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ומשמשת עמיתה במחזור א' של תוכנית המנהיגות "כרם – מנהיגים שינוי בגיל הרך".

ליואה תואר ראשון בחינוך ובספרות כללית והשוואתית, תואר שני בחינוך ותואר דוקטור בעבודה סוציאלית, כולם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

אפשר ליצור קשר עם ד"ר יואה שורק בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431.

מאמרים מכתבי עת

Sorek, Y., Szabo-Lael, R., & Almog-Zaken, A. (2024). “Welfare used to mean darkness–Now it’s beaming with light”: Professionals and parents’ perceptions of a family preservation program in Israel. Children and Youth Services Review, 159. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107524

Sharvit, Z. O., Sorek, Y., & Honigman, I. (2022). Parenting coordination–Outcome measurement and prediction: Implications for research and practice. Family Court Reviewdoi.org/10.1111/fcre.12688

Sorek, Y. (2020). Grandparental and overall social support as resilience factors in coping with parental conflict among children of divorce. Children and Youth Services Review, 118. doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105443

Sorek, Y., Ben-Simon, B., & Nijim-Ektelat, F. (2020). Motivation matters: Parents' path to adoption as related to their perceptions of open adoption. Children and Youth Services Review, 118. doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105430

Sorek, Y. (2019). Children of divorce evaluate their quality of life: The moderating effect of psychological processes. Children and Youth Services Review, 107. doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104533

Tener D., Sorek Y., & Schwartz E. (2018): “I did not know there was another life”: Meanings of life in the out‐of‐home Mothers Unit reunification programme. Child & Family Social Work.

Morag, T., Rivkin, D., & Sorek, Y. (2012). Child participation in the family courts—Lessons from the Israeli pilot project. International Journal of Law, Policy and the Family26(1), 1-30.

שרביט, ז., שורק, י., הוניגמן, ע., בז’רנו, א. וויזל, ש. (2022). תוכנית התיאום ההורי ויעילותה בהוצאת ילדים מן העימות בין הורים בגירושין נקודת מפגש, 22, 77-74.

שורק, י., אלמוג-זקן, א., זוהר, ל., ניג'ם-אכתילאת, פ. וגלעד, ע. (2021). התמודדות עם הגברת מצבי סיכון של ילדים ובני נוער נוכח מגפת הקורונה: סקירה בין-לאומית. ביו-אתיקה, 22.

שורק, י. (2019). ילדים להורים גרושים – שותפים או שקופים?  נקודת מפגש, 16, 27-24.

נבות, מ., שורק, י., סבו-לאל, ר. ובן רבי, ד. (2018). שירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם: התפתחויות, הישגים וקשיים שעלו ממחקרי מכון ברוקדייל בשני העשורים האחרונים. נקודת מפגש, 14, 29-23.

שורק, י., טנר ד. וחטב, ד. (2018). חוכמת המעשה: "כל הזמן רציתי להיות אימא": חוויית השהות בפנימייה טיפולית לאימהות ולילדיהן הצעירים. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, ל"ח(3), 627-595.

שורק, י., סבו-לאל, ר. ובן סימון, ב. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, ל"ח(1), 261-231.

שורק, י., ניג'ם-אכתילאת, פ. וסגל, א. (2016). אימוץ עם קשר: יתרונות, קשיים ותובנות על יישום מיטבי בראי המחקר. עט השדה, 17, 106-88.

שורק, י. (2013). ילדים בסיכון. עיינים, 160, 49-48.

פרקים מספרים

Morag, T., Sorek, Y., & Inbar, A. (2016). Children’s participation in Israeli family courts: An account of an ongoing learning process. In A. Scully-Hill, S. Sihombing, & K. Lynch (Eds.), Reforming Hong Kong's child & family justicesystems. Sha Tin, N.T.: The Chinese University Press.

Morag, T., Sorek. Y., & Inbar, A. (2015). Children Participation in Israeli Family courts: An account of an ongoing learning process. in: Gal, T., & Faedi Duramy, B.: International perspectives and empirical findings on child Participation. From social Exclusion to child inclusive policies. Oxford University press.

שורק, י., סבו-לאל, ר. ובן סימון, ב. (2016). שירותי האומנה בישראל: תהליכי שינוי ותמונת מצב. בתוך: י. צבע (עור'), סקירת השירותים החברתיים 2015  (עמ' 23-1). ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

נבות, מ., שורק, י., סבו-לאל, ר. ובן רבי, ד. (2016). השירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם שבאחריות האגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד רווחה: ההתפתחויות, הישגים וקשיים שעלו ממחקרי מכון ברוקדייל בשני העשורים האחרונים. בתוך: י. צבע (עור'), סקירת השירותים החברתיים 2015 (עמ' 39-1). ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

דוחות

Sorek, Y., Haran, D., Almog-Zaken, A., & Marcus, P. (2020). How divorced families are managing during the Covid-19 pandemic: an international review. London: International Bar Association.

שורק, י., ניג'ם, פ. ובן רבי, ד. (2012). מרכז ילדים-הורים: המודל האזורי הנייד. מפעלים מיוחדים מס'  149. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.