אפשרויות למימוש הרצון להורות בקרב זוגות להט"ב ויחידים: סקירה בין-לאומית של מדיניות ופרקטיקה

רקע

במהלך העשורים האחרונים הפכה המשפחה ה'מסורתית', המורכבת מזוג הטרוסקסואלי נשוי וילדיהם הביולוגיים, לדפוס אחד מתוך מגוון רחב של דפוסים אפשריים לתא המשפחתי. בין דפוסי המשפחות החדשות יש משפחות יחידניות מבחירה, זוגות להט"ב ומשפחות עם 'הורות משותפת'. כמו כן האפשרויות שדרכן אפשר להפוך להורים נעשו מגוונות יותר, והן כוללות אומנה ואימוץ, שימוש בטיפולי פוריות והפריה וביצוע הליכי פונדקאות. יחד עם זאת, האפשרויות העומדות בפני זוגות להט"ב או יחידים המבקשים לממש את רצונם להורות במדינות שונות בעולם הן עדיין מוגבלות, הן מבחינת זכויות הן מבחינת נגישות. השירות למען הילד במינהל שירותים אישיים וחברתיים ואגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה (מתו"ה), במשרד הרווחה והביטחון החברתי פנו למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לערוך סקירה בין-לאומית על האפשרויות שקיימות במדינות נבחרות בעולם למימוש הרצון להורות ולכינון ההורות עבור יחידים וזוגות להט"ב. הסקירה נערכה בין ינואר 2021 לדצמבר 2021.

מטרה

מטרת הסקירה הייתה לספק לקובעי המדיניות מידע רחב על כלל האפשרויות הקיימות למימוש ההורות בקרב זוגות להט"ב ויחידים, ובפרט על טיפולי פוריות והפריה, פונדקאות, אומנה ואימוץ. באופן מפורט יותר, המטרה הייתה לספק מידע על האפשרויות הקיימות למימוש ההורות ולכינונה בהיבטים של מדיניות וחקיקה, חסמים ואתגרים, סוגי הסיוע שניתנים מטעם המדינה או על ידי גופים אחרים ועמדות הציבור במדינה בנוגע להורות של להט"ב.

שיטה

בשלב הראשון מופו היבטים משפטיים וחברתיים שונים הקשורים לזכויות להט"ב ב-108 מדינות, ונערכו ראיונות עם שישה מומחים בתחום בישראל. בשלב השני, נבחרו המדינות לסקירה יחד עם משרד הרווחה והביטחון החברתי, על פי אחד או יותר מן הקריטריונים הללו: (1) מדינות שבהן חקיקה מתקדמת בנוגע להורות של זוגות להט"ב ויחידים; (2) מדינות המאפשרות אימוץ בין-ארצי לזוגות להט"ב; (3) מדינות שדומות לישראל מבחינת תפיסות תרבותיות והשפעת הדת על המדינה. שבע המדינות שנבחרו הן: אוסטרליה, ניו-זילנד, סקוטלנד וצפון אירלנד בבריטניה, הולנד, קנדה-מחוז אונטריו וארצות הברית-קליפורניה. בשלב השלישי, בוצעו 24 ראיונות עומק חצי מובנים עם מומחים מכל אחת מן המדינות שנבחרו: נציגי ארגוני זכויות להט"ב, אנשי אקדמיה, נציגי ממשל והורים מקהילת הלהט"ב. בד בבד נערכה סקירה מעמיקה על כל מדינה בהיבטים של מדיניות וחקיקה, עמדות ופרקטיקה בנוגע לאפשרויות למימוש הורות עבור זוגות להט"ב ויחידים. המידע נכתב כסקירות עצמאיות עבור כל מדינה וכן נותח באופן אינטגרטיבי בנוגע לכל סוגיה.

ממצאים

  1. מדיניות וחקיקה: בכל המדינות שנסקרו, המדיניות והחקיקה מתבססות לרוב על תפיסה לפיה זוגות להט"ב ויחידים הם 'הורים ראויים'.
  2. השפעת עמדות כלפי הורות של להט"ב על מדיניות וחקיקה: לעמדות הציבור במדינה כלפי הורות להט"ב, גם החיוביות וגם השליליות, יש השפעה על המדיניות והחקיקה ולכן לצד קביעת חקיקה ומדיניות יש לפעול לשינוי נורמות חברתיות, דעות קדומות ועמדות הומופוביות כדי לקדם את האפשרויות להורות.
  3. אתגרים בדרך למימוש הורות וכינון ההורות: למרות קיומן של אפשרויות חוקיות למימוש הורות של להט"ב, עדיין יש אתגרים וחסמים בנגישות לאפשרויות אלה, למשל בהיבטים של מיצוי זכויות, צורך במשאבים כלכליים ותהליכים שנמשכים זמן רב.
  4. כינון ההורות: נישואין או הכרה רשמית בזוגיות להט"ב יכולה לסייע במימוש ההורות, אף על פי שיש מדינות רבות שבהן ניתנה זכות להורות טרם האפשרות להכרה רשמית בזוגיות להט"ב. האתגרים בכינון הורות להט"ב נוגעים בין היתר לכך שהורות ביולוגית מקבלת משקל ניכר בקביעת ההורות החוקית וישנם קשיים בהסדרת ההורות של בן או בת הזוג שאין להם קשר ביולוגי לילד.
  5. מתח בין הזכות למימוש הורות ובין זכויות אחרות: טובת הילד היא העיקרון המרכזי המנחה את שיקול הדעת של המחוקקים בתהליכי החקיקה. בחלק מן המדינות יש חוקים המאפשרים לארגונים לסרב לתת ללהט"ב שירות על בסיס אמונות דתיות ומתוקף הזכות לחופש דת. כך, בפועל לעיתים מתרחשת אפליה כלפי להט"ב בנגישות לאפשרויות השונות למימוש הורות.
  6. הבדלים בתמיכה הציבורית בסוגי הורות שונים ובקבלה שלהם: יש הבדל בתמיכת הציבור בסוגי הורות שונים, החל מתמיכה רחבה בהורות של זוגות הטרוסקסואליים לעומת הורות של בני זוג מאותו מין, עבור בתמיכה רחבה יותר בהורות של זוגות (לעיתים גם מאותו מין) על פני יחידים וכלה בתמיכה מועטה ביותר בהורות של טרנסג'נדרים.