תוכנית ברו"ש – שותפות בריאות הנפש, רווחה ושיקום: התערבות במשפחות שבהן הורה עם מגבלה נפשית חמורה: מחקר הערכה מעצבת

רקע למחקר

ברו"ש – בריאות הנפש, רווחה ושיקום – היא תוכנית ייחודית בישראל, המבוססת על שותפות מתמשכת בין שירותי הרווחה לשירותי הבריאות בדרום ירושלים. מטרתה לספק מענה מיטבי למשפחות עם ילדים עד גיל 12 שבהן לפחות אחד ההורים מתמודד עם מגבלה נפשית חמורה המשפיעה על כלל ההתנהלות המשפחתית ועל התפקוד של כל אחד מן הפרטים במשפחה.

בשנת 2013 הדגיש ארגון הבריאות העולמי את הצורך בפיתוח מדיניות ממשלתית שתיצור שיתוף פעולה בין שירותי הבריאות ובין שירותי הרווחה בפיתוח מענים כוללניים לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. תוכנית ברו"ש החלה להתגבש בסוף שנת 2014 ויצאה לדרך כשנה לאחר מכן, והיא הולכת ומתהווה בשותפות בין מערכות בריאות הנפש והרווחה, על פי המלצת ארגון הבריאות העולמי. יוזמיה שואפים להפיצה בישראל, ומשום כך פנו בתחילת שנת 2019 אל צוות המחקר במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל וביקשו ממנו לסייע להם בתיאור דרכי העבודה של התוכנית וכן בבחינת יישומה ותוצאותיה לפי התפיסות של כל אנשי המקצוע המעורבים בהפעלה.

מטרת המחקר

מטרת הערכה מעצבת זו הייתה ללמוד על מודל העבודה הייחודי של התוכנית ולתארו וכן לבחון את יישומו ואת תוצאותיו לפי תפיסותיהם של אנשי המקצוע המעורבים בהפעלתו.

שיטת המחקר

המחקר נערך בגישה האיכותנית וכלל 15 ראיונות עומק חצי מובנים עם רוב בעלי התפקיד והשותפים המעורבים בהפעלת התוכנית: מנהלי התוכנית והעובדים בה, עובדים מהמחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ירושלים, אנשי מקצוע משירותי בריאות הנפש של הילד ואנשי מקצוע משירותי בריאות הנפש של המבוגר. חלק מהראיונות נעשו פנים אל פנים וחלקם באמצעות שיחת וידיאו (Zoom), בחודשים אפריל-יוני 2020. הם תומללו, נותחו ועובדו על ידי צוות המחקר במכון ברוקדייל בגישת הניתוח התמטי האיכותני. ממצאי המחקר נבחנו גם בהשוואה לסקירת ספרות של שורק וסבו-לאל[1] מ-2017, על שירותים ודרכי התערבות בתוכניות לשיקום התפקוד ההורי.

ממצאים ומסקנות

המחקר מתאר את מודל העבודה של התוכנית: הרקע לפיתוח התוכנית, מטרותיה, תהליך העבודה עם המשפחות, המבנה הארגוני שלה – תיאורי התפקיד ומנגנוני העבודה, ההיבטים הייחודיים במודל העבודה והתפיסות על תוצאות התוכנית והצורך בהרחבתה.

תוכנית ברו"ש ייחודית בסיוע האינטנסיבי שהיא מציעה למשפחות שבהן לאחד ההורים לפחות יש מגבלה נפשית חמורה. היא חדשנית בהתבססותה על שותפות מובנית ומוסדרת בין שירותי בריאות הנפש לבין שירותי הרווחה. התוכנית פועלת על פי עקרונות הפרקטיקה המיטבית של תוכניות לשיקום התפקוד ההורי. לפי תפיסות המרואיינים, פעילותה נושאת פרי והיא מסייעת, לילדים – במימוש זכויותיהם הבסיסיות, ולהורים – בקבלת טיפול טוב יותר מן השירותים בקהילה. בכך, על פי המרואיינים, התוכנית מאפשרת להורים לממש את הורותם. מומלץ אפוא שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות ישקלו את המשך פיתוח תוכנית ברו"ש ואף את הרחבתה להיקף ארצי.

 

[1] שורק, י. וסבו-לאל, ר. (2017). שירותים ודרכי התערבות לשימור התא המשפחתי ולאיחוד מחדש בין ילדים ששהו בסידורים חוץ-ביתיים לבין הוריהם. דמ-17-730. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.