הערכת תכנית "עצמאות" – תכנית מערכתית כוללנית לליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי

העלייה לישראל הציבה בפני יוצאי אתיופיה קשיי הסתגלות מורכבים, בייחוד בגלל המעבר מחברה כפרית ומסורתית לחברה עירונית ומודרנית. אחד הניסיונות החשובים לסייע בתהליך הקליטה המורכב הוא תכנית "עצמאות". את התכנית פיתחו אגף שילוב עולים בג'וינט ישראל ותבת בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובתמיכתן של פדרציות יהודיות בארצות הברית. התכנית החלה לפעול ב-2002 ב-11 יישובים, ובמרביתם סיימה את פעילותה בהדרגה מאז 2008 ועד 2011. שתי תפיסות מרכזיות מייחדות את "עצמאות":

  • המשפחה היא ציר מרכזי בהצלחת הקליטה.
  • נדרשת התערבות בכל תחומי החיים בעת ובעונה אחת.

העבודה בתכנית הדגישה ליווי אישי אינטנסיבי של כל משפחה על-ידי רכז בן העדה האתיופית שקיבל הכשרה מיוחדת לכך. המשפחות הופנו לפרויקטים ולסדנאות לתגבור תפקודן בתחומי ההתערבות שנבחרו. חלק מהפרויקטים והסדנאות כבר היו ביישוב טרם התכנית, וחלקם פותחו במיוחד לפי צורכי המשפחות.

דוח המחקר מציג את ממצאי ההערכה של התכנית ביישובים ראשון לציון, שדרות ויקנעם, ובשכונות עיר גנים ונווה יעקב בירושלים. נבחנות בו תוצאות התכנית בקרב 155 משפחות שהשתתפו בתכנית בשנים 2006–2009 בתחומי חיים מגוונים.

ממצאי המחקר מראים:

  •  המשפחות התקדמו במספר מישורים – בתפקוד ההורי, ביחסים במשפחה, בידיעת השפה העברית, בשליטה במיומנויות היום-יום ובהשתלבות בחיי הקהילה. חל גם שיפור בתנאי ההעסקה של מקצת ההורים וברמת שביעות הרצון שלהם מהעבודה.
  • משפחות "בוגרות התכנית" הצליחו לשמר את הישגיהן בתכנית גם לאחר שסיימו את השתתפותן.
  •  התכנית תרמה לפיתוח שירותים לכלל קהילת יוצאי אתיופיה ביישובים שבהם הופעלה, ולא רק למשתתפיה.

ממצאי המחקר נדונו בכל שנה עם מובילי התכנית והיוו בסיס לשיפורה לאורך כל הדרך.

במקביל לפעילותה של "עצמאות" החל מהלך שנועד להטמיע את עקרונות התכנית בדרכי העבודה של המחלקות לשירותים החברתיים ברשויות המקומיות. המהלך מתבצע בשבעה יישובים, באמצעות ניסוי שהוחל ב-2010, במסגרת "תכנית החומש לקידום משפחות יוצאות אתיופיה".

המחקר נערך ביזמה ובמימון של אגף שילוב עולים בג'וינט ישראל ושל תבת ובתמיכתן של פדרציות יהודיות בארצות הברית

 

הצעה לציטוט בעברית:
סומך,ס., ריבקין , ד., שחר,א. ושורק, י. (2012). הערכת תכנית "עצמאות" – תכנית מערכתית כוללנית לליווי משפחות עולים מאתיופיה במעבר תרבותי. דמ-12-620. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 
הצעה לציטוט באנגלית:
 Somekh, S., Rivkin, D., Shachar, O, & Sorek, Y.  (2012). Operation Atzmaut (“Independence") – A Comprehensive, System-Wide Program for Ethiopian-Israeli Families in Cultural Transition: Evaluation Study. RR-620-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)