גיוס משפחות אומנה, ליווי מתבגרים באומנה ומשפחות באומנת קרובים

שירותי האומנה בישראל הם חלק חשוב במערך השירותים החוץ-ביתיים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מערך זה של שירותים נועד לענות על צורכיהם של ילדים ובני נוער עד גיל 18, הנמצאים במצבי סיכון וסכנה על רקע תפקוד הורי לקוי ושאינם יכולים להמשיך לגדול בבית הוריהם. סידור האומנה נועד להיות זמני ולתת מענה עד למציאת בית קבוע.

בישראל, רבים מהילדים הזקוקים למסגרת חוץ-ביתית מופנים לפנימיות. מצב זה הוא יוצא דופן בעולם ואינו עולה בקנה אחד עם התפיסה המתחזקת, לפיה יש להעדיף ככל שניתן מסגרת משפחתית לטיפול בילדים. כיום נעשים בישראל מאמצים להרחבת מענה האומנה עבור ילדים הזקוקים למסגרת חוץ- ביתית, לשיפורו ולעיגונו בחוק.

במסגרת המאמצים לשיפור השירות ולהרחבתו, נערכו שלוש סקירות ספרות:

  • סקירה העוסקת באסטרטגיות יעילות לגיוס משפחות לשירותי האומנה. נסקרות ארבע שיטות הגיוס העיקריות ומתוארות אסטרטגיות משלימות לייעול תהליך גיוס המשפחות לאומנה.
  • סקירה המתמקדת במתבגרים באומנה. כ-40% מן הילדים המשולבים באומנה הם בני 18-13. ההתמודדות עמם, ובמיוחד עם אלה ששולבו באומנה בגיל ההתבגרות, נחשבת מורכבת יותר, והם נחשבים לרצויים פחות על ידי הורי אומנה עתידיים. הסקירה עוסקת במאפייני המתבגרים, במאפייני המשפחות וכישורי ההורות שנמצאו קשורים להצלחת השילוב של מתבגרים באומנה, ובדרכי הסיוע לאותן משפחות.
  • סקירה העוסקת בליווי למשפחות באומנת קרובים. למשפחות אלה מאפיינים מעט שונים מאשר למשפחות באומנה רגילה, וצרכים שונים בליווי בגלל אופי הקשר עם הילד וסוג המחויבות כלפיו. סקירת ספרות זו נועדה לספק לקובעי המדיניות ולגופים המפעילים באומנה מידע על אסטרטגיות יעילות לליווי המשפחות ברמה המערכתית, למשל על ידי מתן מענה חוקי לאומנת קרובים, ושיפור הקשר בין העו"סים לבין המשפחות.

סקירות הספרות תשמשנה את משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואת הארגונים המפעילים את האומנה, להרחבת שירותי האומנה ולהמשך פיתוחם המקצועי

סקירות הספרות נערכו ביוזמת אגף מחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים והשירות לילד ולנוער באגף לשירותים אישיים וחברתיים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
עמיאל, ש. ושורק, י. (2014).גיוס משפחות אומנה, ליווי מתבגרים באומנה ומשפחות באומנת קרובים
דמ-14-680;דמ-14-681; דמ-14-682. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Amiel, S., & Sorek, Y. (2014). Recruiting Foster Families, Supporting Adolescents in Foster Care and Foster Care by Relatives. RR-680-14; RR-681-14; RR-682-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)