השתלבות יוצאי קווקז בישראל: צרכים, מדיניות ואתגרים לעתיד

יהודי קווקז הם נצר לאחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותר. הם הגיעו לישראל בשני גלים: כ-12,000 נפש הגיעו בשנות השבעים ובתחילת שנות השמונים, וכ-60,000 נפש הגיעו במהלך שנות התשעים. עד אמצע שנות התשעים הם לא הוגדרו כאוכלוסייה ייחודית מבחינת המדיניות בתחום קליטת העלייה.

ב-1995 הוקמה ועדה בין-משרדית לנושא עולי קווקז, שמטרתה הייתה לפתח מדיניות ותכניות מיוחדות שיסייעו להצלחת השתלבותם של עולים אלה בחברה. הוועדה הוקמה בגלל הדאגה הגוברת שעולים אלה עומדים בפנים אתגרים קשים בהתליך קליטתם. ביוזמת הוועדה ערך מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל סדרת מחקרים אשר סיפקו, לראשונה, מידע שיטתי על הסתגלותם של עולים אלה לחברה הישראלית במגוון תחומים. מידע זה מהווה בסיס חשוב לפיתוח  מדיניות ותכניות שמטרתן לסייע למשפחות ולבני נוער קווקזים להיקלט בישראל.

הסקירה הנוכחית מתייחסת להשתלבותם של  עולי קווקז במגוון תחומים: תעסוקה, הכשרה מקצועית; פיתוח מנהיגות קהילתית; משפחה; חינוך פורמלי ובלתי פורמלי (הגיל הרך, החינוך היסודי והעל-יסודי והשכלה גבוהה) וקליטה חברתית של בני נוער; התנהגויות סיכון של בני נוער; והשירות הצבאי. הסקירה עומדת על התחומים שבהם יש להגביר את המענים, ומזהה נקודות חוזק של הקהילה, שבהן ניתן להסתייע בפיתוח מענים אלה.

הסקירה מיועדת לשמש בסיס לפדרציות היהודיות בארצות-הברית, ולקובעי מדיניות ואנשי מקצוע בישראל, לקביעת קדימויות בתכנון תכניות התערבות שיסייעו בקידום השתלבותם של עולי קווקז בחברה הישראלית. היא הופצה בתפוצה נרחבת לכל הארגונים העוסקים בקליטת עלייה ונדונה בהרחבה. כמוכן, ממצאי הסקירה הוצגו בימי עיון עיון רבי משתתפים שנערכו במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

הסקירה הושלמה בשנת 2002 והמידע המובא בה נכון לתאריך זה. הדוחות מתפרסמים כיום לקהל הרחב, כדי שישמשו בסיס להערכת התפתחויות שחלו באחרונה.

הסקירה הוכנה ביוזמת פדרציית ניו-יורק ובשיתוף ג'וינט-ישראל.