ד"ר שירלי רזניצקי

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות זקנה (חטיבת המשפחה)

זיקנה

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות זקנה, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר שירלי רזניצקי עובדת במכון משנת 1998. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: שירותים חברתיים ובריאותיים לזקנים, בני משפחה מטפלים וטיפול במצבי סוף חיים. מלבד עיסוקה בהערכת צרכים של אוכלוסיית הזקנים, שירלי מתמחה בהערכה מעצבת של תוכניות. בשנים האחרונות שירלי מובילה, בין היתר, מחקרים על אינטגרציה של שירותי בריאות ורווחה, אפוטרופסות, תכנון טיפול מוקדם (Advance Care Planning) וליווי רוחני. לשירלי ניסיון רב בשילוב בין שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות.

לשירלי תואר ראשון בסוציולוגיה ויחסים בין-לאומיים ותואר שני בלימודי הארגון בסוציולוגיה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן דוקטורט בגרונטולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר שירלי רזניצקי בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431

מאמרים מכתבי עת

כהן, י. ב., אוסטרובסקי-ברמן, א. ורזניצקי, ש. (2023). בני משפחה המטפלים בחולי דמנציה צעירים — חוויית הטיפול, מאפיינים וצרכים בלתי מסופקים: מקרה בוחן של מועדון 'עזר מציון' לחולי דמנציה צעירים. גרונטולוגיה וגריאטריה, נ(2-1), 58-39.

Finkelstein, A., Resnizky, S., Cohen, Y., Garber, R., Kannai, R., Katz, Y., & Avni, O. (2022). Promoting advance care planning (ACP) in community health clinics in Israel: Perceptions of older adults with pro-ACP attitudes and their family physicians. Palliative and Supportive Care, 1-10. doi:10.1017/S1478951521001942

Resnizky, S., & Leichtentritt, R. (2016). The final illness: Decision-making in the family unit: Abstract number: Fc91. Palliative Medicine30(6), NP59.

Bentur, N., Resnizky, S., Balicer, R., & Eilat-Tsanani, T. (2014). Quality of end-of-life care for cancer patients: Does home hospice care matter? The American Journal of Managed Care20(12), 988-992.

Bentur, N., Resnizky, S., Balicer, R., & Eilat-Tsanani, T. (2014). Utilization and cost of services in the last 6 months of life of patients with cancer – with and without home hospice care. The American Journal of Hospice & Palliative Care31(7), 723-725. doi:10.1177/1049909113499604

Bentur, N., Stark, D. Y., Resnizky, S., & Symon, Z. (2014). Coping strategies for existencial and spiritual suffering in Israeli patients with advanced cancer. Israel Journal of Health Policy Research3, 21. eCollection 2014. doi:10.1186/2045-4015-3-21

Bentur, N., Resnitzky, S., & Sterne, A. (2010). Attitudes of stakeholders and policymakers in the healthcare system towards the provision of spiritual care in Israel. Health Policy96(1), 13-19. doi:10.1016/j.healthpol.2009.12.006

Bentur, N., & Resnizky, S. (2010). Challenges and achievements in the development of spiritual-care training and implementation in Israel. Palliative Medicine24(8), 771-776. doi:10.1177/0269216310380490

Bentur, N., & Resnitzky, S. (2009). Five year survival after stroke, and related prognostic factors in Israel. The Israel Medical Association Journal11(7), 411-415.

Resnizky, S., & Bentur, N. (2006). Can family caregivers of terminally ill patients be a reliable source of information about the severity of patient symptoms? The American Journal of Hospice & Palliative Care23(6), 447-456. doi:23/6/447

Bentur, N., & Resnizky, S. (2005). Validation of the McGill quality of life questionnaire in home hospice settings in Israel. Palliative Medicine19(7), 538-544. doi:10.1191/0269216305pm1052oa

Bentur, N., & Resnizky, S. (2003). Care of acute stroke patients in general hospitals in Israel. The Israel Medical Association Journal5(5), 343-345.

פורת, ג., רזניצקי, ש.,ופלגי, י. (2020). טכנולוגיה מתקדמת ופרויקטים בקהילה ובמוסדות – in, מדיניות וגילנות – out [ראיון מתוך המדור: ראיון לדורות]. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 208, 22.

בלר, ר., אורן, ל., רוט, ג., צור, ר., רזניצקי, ש. וקורן, ע. (2018). תשע"ט הישגים ותסכולים – תשע"ט יעדים ותקוות: שנה הלכה, שנה באה. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 196, 29-28.

ברג-ורמן, א., רזניצקי, ש. וברודסקי, ג'. (2018). מי מטפל במטפל? הטיפול בבן משפחה זקן פוגע בבריאותו של המטפל. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 193, 9.

ברג-ורמן, א., ברודסקי, ג., לרון, מ., ספלטר, ט., ורזניצקי, ש. (2015). תרומתן של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, מ"ב(2), 71-55

ברג-ורמן, א., ברודסקי, ג., לרון, מ., ספלטר, ט., ורזניצקי, ש. (2014). גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכה. ביטחון סוציאלי, 95, 98-77.

מאיר, כ., סדון, א., קרן, ציונה ורזניצקי, ש. (2008). נשים, זיקנה וניתוחים פלסטיים. מסר לענין, 34, 18-21

ברודסקי, ג'., נאון, ד., רזניצקי, ש., בן נון, ש., מורגנשטיין, ב. ושמלצר, ג. (2005). מקבלי גמלת סיעוד – הערכת מצב: רוב המטופלים המעסיקים עובדים זרים מעדיפים המשך קבלת גמלה בעין. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 83, 29-26.

ברודסקי, ג'. ורזניצקי, ש. (2005). שבע עשרה שנה אחרי יישום חוק סיעוד בני המשפחה עדיין לוקחים חלק מרכזי בטיפול בזקן המוגבל בקהילה. מסר לענין, 22, 12-9.

בנטור, נ., גרוס, ר., רזניצקי, ש. וברמלי-גרינברג, ש. (2004). השפעת תשלומי השתתפות עצמית על נגישות שירותי הרפואה הראשונית לחולי שבץ המוח. ביטחון סוציאלי, 66, 75-63.

מאמרים מספרים

כרמלי, א., לדאני, ר., ברג-ורמן, א., רזניצקי, ש., וברודסקי, ג'. (2019). בני משפחה מטפלים (family caregivers): שותפים במעגל הטיפול. בתוך: ס. שפרן-תקוה, י. שמר וי. וייס (עור'),  מפגשים בעולם הבריאות, (עמ' 48-38). ירושלים: אקדמון.