תמיכה רוחנית בישראל

בתחילת שנת 2006, החלה הפדרציה היהודית של ניו יורק ביוזמת מימון רחבה לפיתוח ולהספקה של שירותי תמיכה רוחנית ותכניות להכשרת תומכים רוחניים בישראל. קודם לכן, תכניות מסוג זה כמעט שלא היו קיימות בארץ, והפעילות בתחום הייתה מוגבלת ואקראית. הדוח הנוכחי מציג סקירה מעמיקה ושיטתית של התפתחות התכניות לתמיכה רוחנית במהלך שלוש השנים האחרונות. הדוח סוקר את מעמדן הנוכחי של התכניות, מצביע על כיוונים לפיתוחן בטווח הקצר ובטווח הארוך ומזהה הזדמנויות קיימות ואתגרים כדי לתכנן וכדי לקדם טוב יותר את התמיכה רוחנית בישראל.

תמיכה רוחנית נועדה לתמוך באנשים המתמודדים עם מחלות קשות ולאפשר להם מרחב וזמן לגעת בהיבטים הקיומיים והרוחניים של חייהם. צורת טיפול זו, הממוקדת באדם ולא במחלה, מסייעת לאנשים להשיג רגעי שקט והשלמה. זאת, באמצעות  שירה, סיפורים, טקסטים מהמסורת ונגינה, המקשרים אותם למשמעות החיים; ופתיחת אפשרויות לביטוי של פחדים, סערת רגשות וקשיים.

במחקר נבחנו הסוגים וההיקף של שירותי התמיכה הרוחנית ותכניות ההכשרה, התנסות המטופלים, בני המשפחות והצוות וגישתם של אנשי מפתח וקובעי מדיניות כלפי התמיכה הרוחנית.  נערכו יותר משמונים ראיונות עומק ודיונים עם בכירים במשרדי הממשלה, מנהלים ומובילים של תכניות הכשרה, מנהלי בתי חולים ומוסדות סיעודיים, בוגרי תכניות ההכשרה  ומטופלים ובני משפחותיהם אשר קיבלו שירותי תמיכה רוחנית. כמו כן רואיינו מנהלים בכירים של ארגונים לתמיכה רוחנית ופליאטיבית בארץ ובארצות הברית. מן הממצאים עולה כי תכניות ההכשרה זוכות להצלחה ולתהודה רבה, אך הן גם מתמודדות עם אתגרים בהפעלתן ובשילוב הבוגרים בעבודה. כמו כן מצביעים הממצאים על ההתפתחות המרשימה שהייתה בתחום בשנים האחרונות ועל החשיבות והמשמעות הרבה המיוחסת לתמיכה הרוחנית ולתרומתה הייחודית למטופלים.

הדוח  מהווה בסיס להמשך פיתוח תכניות התמיכה הרוחנית בישראל. ממצאי המחקר הוצגו בפני נציגים בכירים של הפדרציה היהודית של ניו יורק ושימשו בסיס לדיונים מקיפים על המשך תפקידם בפיתוח התחום בישראל. בנוסף, הוצגו הממצאים בפני פורומים רבים בארץ, כולל בכירים במשרד הבריאות ואנשי מפתח בשירותים הפליאטיביים.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Bentur, N., Emanuel, L. L., & Cherney, N. (2012). Progress in palliative care in Israel: comparative mapping and next steps. Israel journal of health policy research1(1), 9.

Bentur, N., & Resnizky, S. (2010). Challenges and achievements in the development of spiritual-care training and implementation in Israel. Palliative Medicine24(8), 771-776.

Bentur, N., Resnitzky, S., & Sterne, A. (2010). Attitudes of stakeholders and policymakers in the healthcare system towards the provision of spiritual care in Israel. Health policy96(1), 13-19.

Zaidman, N. (2017). The incorporation of Spiritual Care into Israeli medical organizations. In Contemporary Alternative Spiritualities in Israel (pp. 83-94). Palgrave Macmillan, New York.

 

בנטור, נ,. ורזניצקי, ש. (2009).תמיכה רוחנית בישראל. דמ-09-530. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל