מפת מדדים לאומיים להזדקנות מיטבית

הידעתם/ן?

בשל השפעות שונות, בהן התארכות מבורכת של תוחלת החיים, בעוד כעשור צפוי מספרם של בני ה-65+ בישראל לגדול משמעותית ולהגיע ליותר מ-1.6 מיליון איש. כיצד נערכים לתרחיש כזה?

צוות מקצועי ממשרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי, המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר גיבשו את "מפת המדדים הלאומיים להזדקנות מיטבית" העוסקת בשלושה תחומים מרכזיים:

  • בריאות (בו שולבו מדדי בריאות ותפקוד)
  • משמעות (בו שולבו מדדי בדידות ואיכות חיים)
  • חוסן כלכלי (בו שולבו מדדי הכנסה פנויה ויכולת להסתדר כלכלית)

גיבוש המדדים נעשה בשותפות עם ג'וינט-אשל, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). ביולי 2021 התקבלה החלטת ממשלה לפיה מדינת ישראל תפעל לאור המדדים שנקבעו, ותכווין את צעדיה ופעולותיה בהתאם, במטרה להביא להזדקנות מיטבית.

למה משמשת "מפת המדדים"?

באמצעות המדדים יכולה הממשלה לבצע מעקב ולערוך השוואה למדינות ה-OECD, לתכנן שירותים חדשים, לוודא כי צעדי המדיניות מדויקים ולאמוד את השפעת תוכניות ההתערבות ואת צעדי המדיניות שנבחרו לשיפור מצבם של האזרחים הוותיקים. כעת, בפעם הראשונה בישראל, הלמ"ס מפרסמת דוח מדדים לאומיים להזדקנות מיטבית, ואחת לשנתיים תפרסם דוח שיבדוק את השינויים שחלו במדדים בקרב בני 65+ בישראל. הדוח המלא יפורסם בסוף החודש ויהיה זמין לצפייה עבור כלל הציבור באתר הלמ"ס. להלן מובאות טעימות לכבוד חודש האזרח הוותיק.

הזדקנות מיטבית היא מטרה לאומית אשר תדרוש בעתיד משאבים ושיתופי פעולה בין גופים שונים ומגזרים שונים. קביעת המדדים הלאומיים והמעקב אחריהם הם אבן דרך בתהליך משותף ומתמשך.

קישור להחלטת הממשלה

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec127_2021