דפוסי השימוש בשירותי הבריאות, איכות הטיפול ועלותו בקרב חולים שנפטרו מסרטן מפושט

הטיפול בחולים בסוף החיים הוא סוגיה מרכזית כיום במערכות בריאות. ברחבי העולם הולכת ומתגבשת התפיסה ששירותים פליאטיביים ושירותי הוספיס הם המתאימים ביותר לחולים במצב סופני, ושלכל אדם יש זכות לקבל שירותים מסוג זה בסוף החיים. בשנים האחרונות החלו קופות החולים ומשרד הבריאות בפיתוח שירותים אלה בישראל.

במהלך השנים, תמכו מספר ארגונים וולונטריים בפעילות זו, ובמיוחד הפדרציות היהודיות של דטרויט ושל ניו יורק. למרות מאמצים אלו, כיום רק  15-10% מחולי הסרטן בארץ מקבלים טיפול פליאטיבי. המחקר הנוכחי בוחן את האיכות והעלות של טיפול בחולים שטופלו על ידי הוספיס בית, בהשוואה לחולים דומים שלא קיבלו טיפול זה. זאת במטרה להבין טוב יותר כיצד ניתן לשפר את איכות הטיפול המסופק לחולי סרטן סופניים ולספק מידע לקובעי מדיניות על התרומה והעלות של הוספיס בית.

מערך המחקר כלל שני רכיבים:

 • ניתוח של נתונים מינהליים על 429 חולים שנפטרו מסרטן מפושט במחוז צפון של שירותי בריאות כללית לגבי ההיקף והעלות של השימוש בשירותי בריאות בששת החודשים האחרונים של החיים
 • ראיונות אישיים עם 193 בני משפחה של חולים עם סרטן מפושט שנפטרו, שסיפקו מידע על איכות הטיפול.

בין הממצאים העיקריים:

 • רק 21% מן החולים קיבלו טיפול פליאטיבי משירותי הוספיס בית
 • איכות הטיפול בחולים שקיבלו שירות מהוספיס בית הייתה טובה יותר מזו של חולים ללא הוספיס בית בממדים אלו:
  – יותר חולים בהוספיס בית קיבלו תרופות לשיכוך כאבים ולטיפול הולם לחרדה ובדכאון
  – יותר חולים נפטרו במקום המועדף עליהם
  – פחות חולים קיבלו טיפולים מרפאים או מאריכי חיים בחודש האחרון לחייהם
  – יותר חולים הכינו הוראות מקדימות וקיבלו הסבר לגבי זכויותיהם
 •  עלות הטיפול הממוצעת בששת החודשים האחרונים לחיים עמדה על 13,648$ בעבור החולים בהוספיס בית, בהשוואה ל-18,503$ בעבור חולים ללא הוספיס בית. אשפוז בבית חולים היווה 32% מסך כל ההוצאה על חולי הוספיס בית ו-64% מסך ההוצאה על חולים ללא הוספיס בית.

הממצאים הוצגו בפני בכירים במשרד הבריאות ובקופות החולים ובפני ספקי שירותים בשטח, כמו גם בפני הפדרציה היהודית של ניו יורק וארגונים נוספים. הממצאים מספקים תובנות לגבי קבלת החלטות וקביעת מדיניות באשר לפיתוח שירותי פליאציה ויחידות הוספיס בבתי החולים ובקהילה. הממצאים מהווים בסיס מיודע להמשך הפעלת הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת 2009, לפיהן על כל מסגרות הבריאות לספק שירותים פליאטיביים לחולים עם מחלות במצב סופני. צוות המחקר ממשיך להיות מעורב בפיתוח ובהערכה של תהליכים אלו.

המחקר נערך בסיוע מענק מגאי ונורה ברון, מישיגן, ארה"ב.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
בנטור, נ., רזניצקי, ש., אילת-צנעני, צ. ובליצר, ר. (2013).דפוסי השימוש בשירותי הבריאות, איכות הטיפול ועלותו בקרב חולים שנפטרו מסרטן מפושט.
דמ-13-647. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Bentur, N., Resnizky, S., Eilat-Tsanani, S., & Balicer, R. (2013). Use of Healthcare Services, Quality and Cost of Care of Terminal Cancer Patients. RR-647-13. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)