זקנים יוצאי אתיופיה: המלצות לפעולה בעת מלחמת 'חרבות ברזל'

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ערך מחקר עבור משרד העלייה והקליטה, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט-אשל שמטרתו הייתה להעריך את הצרכים של אוכלוסיית זקנים יוצאי אתיופיה, לאפיין את מצבה במגוון היבטים, לאפיין ולמפות שימוש בשירותים ולזהות חסמים לצריכתם וכן לבחון פתרונות אפשריים להתמודדות עם החסמים והצרכים הלא מסופקים.

בשבעה באוקטובר 2023 פרצה מלחמת 'חרבות ברזל' והיא חידדה את האתגרים והקשיים שעימם מתמודדים זקנים יוצאי אתיופיה.

בהתבסס על ממצאי המחקר ובעקבות מלחמת "חרבות ברזל" נכתב מסמך תובנות והמלצות מעשיות אשר יסייעו לזקנים יוצאי אתיופיה להתמודד עם ההשפעות של מצב החירום עליהם ובד בבד יסייעו לאתגרי המשק.

 

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.