המחלה האחרונה: קבלת החלטות ביחידה המשפחתית – תקציר דוקטורט

המחקר נתמך באמצעות מלגה מקרן מנדל ל' ומדלן ה' ברמן והמכון הלאומי למדיניות בריאות.

הצעה לציטוט בעברית:
רזניצקי, ש. (2015). המחלה האחרונה: קבלת החלטות ביחידה המשפחתית – תקציר דוקטורט.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Resnizky, S. (2015). “The Final Illness: Decision-making in the Family Unit”: Doctoral Thesis Abstract. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)