המחלה האחרונה: קבלת החלטות ביחידה המשפחתית – תקציר דוקטורט

המחקר נתמך באמצעות מלגה מקרן מנדל ל' ומדלן ה' ברמן והמכון הלאומי למדיניות בריאות.