מרכז לשיקום יום רב-מקצועי בקהילה בקריית ביאליק: מחקר הערכה

משימתם העיקרית של שירותי השיקום היא להפחית נכות ומוגבלות הנגרמים בגלל אירוע אקוטי ולהשיב לחולה את מרב יכולת התפקוד בכלים ובשיטות טיפול יעילים. ביוני 2009 פתחה אשל, בשיתוף עם שירותי בריאות כללית, מרכז-יום שיקומי בקריית ביאליק המיועד לבני כל הגילים הסובלים מאירועים נירולוגיים, אך בעיקר לזקנים הלוקים במחלות נירולוגיות כגון שבץ מוחי. זאת, כדי לענות על המחסור בשירותי שיקום באזור ולהגדיל את זמינותם לאנשים זקנים מהקריות והסביבה.
אל מרכז השיקום מתקבלים אנשים שזקוקים לטיפול מידי שני בעלי מקצוע שיקומיים לפחות ובכך הוא נועד לשמש חלופה לאשפוז שיקומי ולקיצורו. יעד נוסף הוא להוות גשר לשיתוף פעולה עם מרכז היום הסמוך כדי שבנוסף לַשיקום יוכלו המטופלים לקבל גם טיפול אישי ופעילות חברתית ותעסוקתית.

מרכז שיקום בקהילה הוא אחד השירותים המקובלים בעולם, אך בישראל הוא פועל בהיקף מצומצם ביותר. לאור זאת, פנתה אשל למכון בבקשה ללוות את המרכז החדש במחקר הערכה. המחקר, שנערך בין יוני 2009, עת נפתח מרכז השיקום, לבין מארס 2011 (21 חודשים), עקב אחר תהליך הפיתוח וההפעלה של המרכז במטרה ללמוד על יתרונותיו ועל האתגרים הכרוכים בהפעלתו. המחקר בחן נושאים אלה:

  • הרכב המטופלים המתאימים לטיפול שיקומי בקהילה כחלופה לאשפוז או לקיצור אשפוז שיקומי  והקריטריונים לקבלתם
  • היקף המופנים למרכז השיקום והפעולות הדרושות כדי להגדיל את מספר המטופלים
  • היקף ההפעלה של מרכז השיקום
  • תפיסת תרומת הטיפול על ידי המטופלים
  • שיתוף פעולה בין מרכז השיקום לבין מרכז היום הסמוך.

המידע נאסף מהתיק הרפואי של המטופלים, ריאיון עימם לגבי שביעות רצונם מהטיפול ותפיסתם הסובייקטיבית את השיפור במצבם, וריאיון אנשי צוות במרכז השיקום ואנשי מפתח בשירותי בריאות כללית.

במהלך המחקר קיים צוות המחקר קשר רצוף עם אנשי הצוות במרכז השיקום ועם אשל ומסר ממצאי ביניים ועדכון שוטפים בנוגע לפעילות ולאתגרים הכרוכים בפיתוח השירות. ממצאי המחקר הוצגו בפני אשל, הנהלת מחוז חיפה והצפון בשירותי בריאות כללית ושימשו תשומה חשובה להמשך פיתוח מרכז השיקום בקרית ביאליק, ולקביעת כיווני פעולה לגבי השירות הזה במקומות אחרים.

המחקר הוזמן ומומן על ידי אשל.

 

הצעה לציטוט בעברית:
רזניצקי, ש. בנטור, נ. (2012). מרכז לשיקום יום רב-מקצועי בקהילה בקריית ביאליק: מחקר הערכה. דמ-12-622. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
 
הצעה לציטוט באנגלית:
Resnizky, S, & Bentur, N. (2012). Multidisciplinary Rehabilitation Daycare Center in the Community in Kiryat Bialik: Evaluation Study. RR-622-12. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)