ליווי רוחני למשפחות המתמודדות עם אובדן פתאומי ושכול

רקע

ליווי רוחני נועד להציע ליווי, נוכחות והקשבה לאנשים במצבי משבר ומצוקה, תוך התייחסות למשאבים הרוחניים שלהם. זהו תחום מקצועי חדש יחסית בישראל, והוא הוצע עד כה בעיקר לאנשים במצבי סוף החיים (אנשים עם מחלות חשוכות מרפא), לחולים בבתי חולים ולזקנים בבתי אבות ומרכזי יום. בין השנים 2015-2012 ערך ג'וינט ישראל-אשלים (להלן: אשלים) יחד עם נציגי ממשלה בכירים ממשרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה) ומשרדי ממשלה נוספים, תהליך פיתוח ולמידה של נושא הליווי הרוחני לצורך שזירתו בעבודה עם אוכלוסיות היעד של אשלים. מן התהליך עלה הצורך של תחום אובדן ושכול במשרד הרווחה למצוא מענים חדשים שיסייעו למשפחות המתמודדות עם אובדן פתאומי ושכול ויתמכו בהן. בעקבות זאת פיתחו משרד הרווחה ואשלים את התוכנית "מקום לנש(י)מה" (להלן: התוכנית), שפעלה בשנים 2019-2016. מטרת התוכנית הייתה לסייע לבני משפחה המתמודדים עם אובדן פתאומי ושכול בנסיבות של תאונות דרכים, התאבדויות ורצח באמצעות התפיסה והכלים של ליווי רוחני. המענה הוצע לבני המשפחה במרכזי סיוע הפועלים מטעם משרד הרווחה, והוא הופעל על ידי מרכז אלה ועמותת "בשביל החיים".

אשלים ומשרד הרווחה פנו למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל כדי שיעריך את התוכנית. ההערכה בוצעה בין השנים 2019-2016.

מטרות המחקר

המחקר נועד לבחון את תרומת הליווי הרוחני לבני המשפחה האבלים וכן ללוות את הטמעת התוכנית במרכזי הסיוע.

שיטת המחקר

במחקר נעשה שימוש בשיטות מחקר מעורבות. אלה כללו איסוף נתונים כמותיים באמצעות שאלון 'מיתרים' להערכת מצב האדם המתמודד עם אובדן פתאומי ושכול שפותח עבור המחקר והועבר לבני המשפחה המתמודדים עם אובדן פתאומי בתחילת תהליך הליווי הרוחני ובסיומו, וביצוע ראיונות איכותניים עם מקבלי הליווי הרוחני, עם המלווים הרוחניים, עם עובדות סוציאליות במרכזי הסיוע ועם אנשי מקצוע נוספים.

ממצאים עיקריים

ממצאי המחקר האיכותניים והכמותיים מעידים על תרומתו הרבה של הליווי הרוחני לבני המשפחה האבלים. המלווה הרוחני שואף 'להיות עם האדם באשר הוא שם' ולהעניק לגיטימציה מלאה לצורכיהם האישיים של בני המשפחה, לרבות הצורך לשתף בחוויית האובדן הקשה. ממצאי המחקר מעידים כי על אף שאין מטרות טיפול הממוקדות בתפקוד, בני המשפחה העידו כי בעקבות תהליך הליווי הרוחני הם שינו את התנהגותם במגוון תחומי חיים, ובהם זוגיות והורות. שינוי זה השפיע על התנהלות המשפחה והוא בא לביטוי באווירה הכללית בבית. גם ממצאי שאלון 'מיתרים' להערכת מצב האדם מעידים על שיפור במצבם של בני המשפחה.

הראיונות נערכו במהלך שלוש וחצי שנות פעילות התוכנית, והם מלמדים על היכרות הולכת וגדלה עם תחום הליווי הרוחני ועל שינוי ניכר ביחסן של העובדות הסוציאליות במרכזי הסיוע וכן של אנשי מקצוע נוספים בתחום אובדן פתאומי ושכול כלפיו. ימי החשיפה והלמידה, ההדרכה המקצועית הצמודה שניתנה למלווים הרוחניים ובייחוד ההיכרות והקשר האישי בינם ובין העובדות הסוציאליות במרכזי הסיוע תרמו להטמעה הדרגתית של הליווי הרוחני והגדילו משמעותית את מספר ההפניות אליו.

המלצות

כדי להמשיך בהפיכת השירות לחלק בלתי נפרד מסל המענים המוצע לבני המשפחה האבלים במסגרת מרכזי הסיוע, מומלץ להמשיך לחשוף את התחום בפני העובדות הסוציאליות במרכזי הסיוע, לחזק את הקשרים האישיים והמקצועיים בינן ובין המלווים הרוחניים, להעמיק ולהבנות את המנגנונים לניהול הקשר השוטף, לפתח את הרכיב הקבוצתי וכן להמשיך בפריסת התוכנית לכל האוכלוסיות ובכל האזורים בארץ.

כמו כן, חשוב להמשיך בהטמעת הליווי הרוחני הניתן על ידי מלווים רוחניים מוסמכים לאוכלוסיות ולתחומי שירות רלוונטיים נוספים, כמו טראומה, אלימות במשפחה, ילדים ונוער בסיכון ועוד.