יום עיון בנושא חלופות לאפוטרופסות: ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת

יום עיון בנושא חלופות לאפוטרופסות: ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת

ביום 22.9.2022 נערך במכון ברוקדייל יום עיון בנושא חלופות לאפוטרופסות: ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת, בשיתוף המרכז ללימודי מוגבלות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים והאפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים.

מטרות יום העיון היו להציג מחקרים עדכניים בתחומי הכשרות המשפטית וחלופותיה לאנשי מקצוע העוסקים בנושא ולקיים שיח עם באי יום העיון על סוגיות מרכזיות בפרקטיקה של ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת.

ביום העיון השתתפו כשמונים איש, ובהם אנשי מקצוע ממשרד המשפטים ומשרד הרווחה, נציגי החברה האזרחית ואנשי אקדמיה.

החלק הראשון של יום העיון כלל הרצאות על מחקרים אקדמיים בשני התחומים. חלקו השני של היום כלל שולחנות עגולים בנושא ייפוי כוח מתמשך ופאנל מומחים בנושא קבלת החלטות נתמכת.

אנחנו מודות ומודים לכל המרצים והמרצות, ולכל המשתתפים והמשתתפות ביום העיון.