מאפייני מרכזי היום לזקן – דפוסי שימוש, תרומות וכיוונים לעתיד

מרכזי יום הם אחד השירותים המרכזיים לזקנים מוגבלים בקהילה שפותח לפי "המודל החברתי" לפני כשלושים שנה. היום פועלים בישראל 172 מרכזים הפרושֹים על-פני כל הארץ, ומשרתים כ-15,500 זקנים שגרים בקהילה. מרכז יום מספק תחת קורת גג אחת פעילויות חברתיות-תרבותיות, שירותים אישיים-טיפוליים (כגון רחצה וארוחות) ושירותים מקצועיים-טיפוליים (כגון פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק). השירות ממומן באמצעות גמלת הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים או באופן פרטי. המכון מלווה את פיתוח המרכזים והפעלתם מראשית הדרך, ובשנות התשעים נערכו מפקד ומחקר מקיפים אשר בעקבותיהם נעשו שינויים משמעותיים בשירות.

מאז אמצע שנות התשעים אנו עדים לפיתוח מואץ של השירות על בסיס התפיסה שמרכז היום יכול לתת מענה משמעותי לצרכים החברתיים של זקנים מוגבלים ולהקל על בני משפחתם. ואולם, בפועל כ-10% מהזקנים המוגבלים מבקרים במרכזי היום. אחת השאלות המרכזיות בדיון הציבורי היא אם היקף השימוש משקף את הביקוש וההתעניינות מצד הזקנים או אם הוא מבטא חסמים אחרים, הקשורים לחוסר ידיעה, לתדמית שלילית על השירות או לדפוסי הפעלתו. כמו כן עלו סוגיות נוספות הקשורות לדפוסי ניצול השירותים במרכזים ולאוכלוסיית היעד.

על רקע סוגיות אלו יזמה הוועדה לשירותים קהילתיים של אשל מחקר הערכה מקיף על שירות זה במטרה לספק בסיס מידע שיטתי ומעודכן על המרכזים.

המחקר כלל שלושה רכיבים: 1) מפקד של המרכזים והמשתתפים; 2) ראיונות עם מדגם של מקבלי גמלת סיעוד המבקרים במרכזים ועם ילדיהם התומכים בהם; 3) ראיונות עם מדגם של מקבלי גמלת סיעוד שאינם מבקרים במרכזים ועם ילדיהם התומכים בהם.
המחקר מתמקד בנושאים הבאים:

  • שינויים בשיעורי התפוסה במרכזים, בהיקף השימוש במרכזים ובאופי האוכלוסייה המבקרת
  • דפוסי הפעלת המרכזים וסלי השירותים שהם מציעים
  • מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, תפקודיים וקוגניטיביים של הזקנים המבקרים במרכזים
  • דפוסי השימוש של המבקרים בשירותי המרכזים, שביעות רצונם מהם והעדפותיהם
  • העניין שיש ללא-מבקרים ולילדיהם במרכז יום וחסמים לשימוש בו
  • שינויים רצויים במרכזים – בדרכי השימוש ובשירותים שהם מציעים – בעיני המנהלים, המבקרים והלקוחות הפוטנציאליים

ממצאי המחקר נדונו בוועדה לשירותים קהילתיים של אשל ובמפגשים עם מנהלי המרכזים ועם אנשי מקצוע בקהילה. בעקבות המחקר הוקמה ועדה מקצועית בין-משרדית שנועדה לבחון את הממצאים ואת השלכותיהם על פיתוח המרכזים. במסגרת עבודת הוועדה מפותחות  כיום תכניות פילוט על מנת לבחון כיוונים שעלו מהמחקר.

המחקר התבצע בשיתוף אשל ובמימונו.