סקירת תוכניות לבני משפחה המטפלים באדם עם דמנציה

הצעה לציטוט בעברית:
רזניצקי, ש. לרון, מ. ברודסקי, ג. ושדמון-אזרד, ש.(2018). סקירת תוכניות לבני משפחה המטפלים באדם עם דמנציה. דמ-18-773. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.