מוקד טלפוני ומערך ביקורי בית לאנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם: מחקר הערכה מעצבת

רקע

לבני משפחה מטפלים תפקיד מכריע בטיפול באנשים עם דמנציה בשל התלות הגבוהה של החולים במטפלים ובשל ריבוי התחלואה הנלווה למחלה זו. המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר שברמת גן נבחר על ידי המוסד לביטוח לאומי להפעלת מוקד טלפוני לזקנים עם דמנציה החיים בקהילה ולבני משפחותיהם. מטרת המוקד לתת מענה במצבי שגרה וחירום שבהם המשפחה זקוקה לסיוע בהתמודדות עם תופעות המחלה. ייחודיות המוקד בארבע נקודות: באיושו באנשי מקצוע, במתן ביקורי בית, במענה 24/7 ובמענה לחולים עצמם.

מטרות

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ערך מחקר הערכה מעצבת במטרה להעריך את יכולתו של המוקד להגיע לקהל היעד הרלוונטי ואת תרומתו לקהל זה. כלומר, להעריך באיזו מידה הוא ממלא את צורכי החולה ומשפחתו במצבי שגרה וחירום ומסייע להם להתמודד עם תופעות המחלה.

שיטות

מערך המחקר מעורב ומבוסס על שיטות כמותיות ואיכותניות. המחקר כולל ראיונות עומק חצי מובנים עם צוות המוקד; ראיונות טלפוניים עם הפונים למוקד; וניתוח נתונים מנהליים על פעילות המוקד.

ממצאים

  • במהלך השנתיים הראשונות לפעילותו טיפל המוקד ב-6,752 התקשרויות (מהן כשליש מזוהות) וערך כ-400 ביקורי בית. 3% מן הפונים למוקד התקשרו עבור עצמם. מרבית הפניות המזוהות היו של בני משפחה מטפלים: ילדים שהתקשרו עבור הוריהם (58%), בני זוג (22%) או קרובי משפחה אחרים. רוב בני המשפחה דיווחו כי העומס המוטל עליהם בשל הטיפול בחולה כבד. מרבית הפניות למוקד היו בעניין התקדמות המחלה והקושי להתמודד עם הידרדרות מתמדת במצב של יקירם (כולל הפרעות ההתנהגות המלוות למחלה).
  • רק מיעוט קטן של שיחות נערך בלילות או בסופי שבוע. כלומר, רוב השיחות לא היו שיחות חירום.
  • מבחינת התרומה בעיני הפונים עלה כי 65% מהם דיווחו שקיבלו מן המוקד תשובות לשאלות ששאלו; 56% דיווחו שהשיחה עם המוקד נתנה להם תמיכה; 41% אמרו שהיא עזרה להם להתמודד עם המחלה ועם הטיפול; ו-29% אמרו שחשו שהשיחה עם המוקד עזרה להם למצוא שירותים שיסייעו בטיפול.
  • מניתוח התרומה בעיני הפונים לפי יחס קרבה עלה כי התרומה למתקשרים בשביל הוריהם הייתה גדולה מן התרומה למתקשרים בשביל בן/בת זוג. מניתוח לפי תקופות עלה כי התרומה לפונים שהתקשרו במהלך מגפת הקורונה הייתה גבוהה ברוב המדדים לעומת בתקופות קודמות. 60% אמרו שיתקשרו למוקד פעם נוספת אם יתעוררו שאלות נוספות בעתיד.
  • הפונים למוקד בעבור עצמם התקשרו למוקד בגלל הידרדרות קוגניטיבית שמדאיגה אותם וחוסר האונים שמתלווה אליה. הם היו פחות שבעי רצון וחשו שהשיחה עם המוקד תרמה להם פחות.

 

הצעה לציטוט בעברית:
וויס, ד., רזניצקי, ש. ולרון, מ. (2022). מוקד טלפוני ומערך ביקורי בית לאנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם: מחקר הערכה מעצבת. דמ-22-864. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הצעה לציטוט באנגלית:
 Weiss, D., Resnizky, S., & Laron, M. (2022). Helpline and Home Visit Program for People with Dementia and Their Families: A Formative Evaluation Study.  RR-864-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)