תכנית ניסיונית לשילוב מלווים רוחניים בבתי אבות בישראל – מחקר הערכה

בשנת 2006, החלה יוזמה לפתח שירותים חלוציים לליווי רוחני ולפיתוח הכשרה של מלווים רוחניים בתמיכת הפדרציה היהודית של ניו-יורק. עד אז, כמעט שלא היו קיימים שירותים כאלה בישראל.

בהמשך לכך, הפדרציה יחד עם אשל, עם האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל ועם עמותת "ברוח" יזמו בשנת 2010 תכנית ניסיונית לשילוב מלווים רוחניים בבתי אבות. בשלב הראשון של התכנית נערך קורס לאנשי מפתח בבתי האבות כדי לחשוף אותם לנושא, ובשלב השני המלווים הרוחניים השתלבו בעבודה בשישה בתי אבות, בהיקף של כ-15 שעות שבועיות. התכנית לוותה במחקר הערכה. מטרתו הייתה לבחון את פיתוח התכנית ואת יישומה: את השתלבות המלווה הרוחני בבתי האבות, את תרומתה לדיירי בתי האבות ולצוות בית האבות ואת האתגרים שעוד יש להתמודד אִתם. כמו כן, בחן המחקר את התנאים להרחבת הליווי הרוחני בשירותים נוספים לזקנים ולאוכלוסיות אחרות.

במסגרת המחקר נערכו 24 ראיונות עומק פתוחים עם המנהלים ואנשי הצוות בבתי האבות וכמו כן נערכו ראיונות עם 16 זקנים ובני משפחתם שקיבלו ליווי רוחני, ועם ששת המלווים הרוחניים עצמם. כמו כן נאסף מידע כמותי על 130 דיירים שקיבלו ליווי רוחני, ותועדו חודשיים של פעילות של המלווה ביומן מקוון.

בין ממצאי המחקר:

  • תיעוד פעילויותיו של המלווה הרוחני מלמד על שימוש בכלים מגוונים במפגש עם הדיירים (כמו, למשל, שיחה, שימוש בטקסט או מגע) והתייחסות למגוון נושאים כגון העלאת זיכרונות מהעבר, תחושות לגבי הידרדרות במצב התפקודי ושאלות קיומיות.
  • לפי מנהלי בתי האבות, אנשי הקשר ואנשי הצוות, להשתלבותו של המלווה הרוחני הייתה תרומה משמעותית לדיירים. תחומי התרומה העיקריים כללו: היחס לזקן כאל אדם שלם עם היסטוריה וזיכרונות,  ליווי הדיירים לקראת מותם, העלאת נושא המוות לתודעת צוות בית האבות, הרגעת חולים שהיו להם תלונות ופניות חוזרות ונשנות. כמו כן, לדבריהם, אחת מתרומותיה המשמעותיות ביותר של התכנית היא יצירת ההבנה בצורך במלווה הרוחני; יצירת מצב שבו אנשי הצוות חשים שאי אפשר עוד בלי שירות זה.
  • אחד הגורמים שהתברר כחיוני וחשוב ביותר להצלחתו של הפרויקט היה מינויו של איש מקצוע מבית האבות ששימש איש קשר למלווה הרוחני. הוא הכיר לו את הצוות, את תהליכי העבודה ואת הנהלים, והיה גורם מקשר ומסייע בהשתלבות המלווה הרוחני בבית האבות.
  • בגלל ראשוניות הנושא, גורם נוסף שתרם להצלחת התכנית היה הגיוס של מקורות הנעה פנימיים, כמו מעורבות בית האבות בבחירת המלווה הרוחני וההשקעה בשילובו בצוות.

ממצאי המחקר הוצגו בהרחבה להנהלת אשל ולהנהלת אשלים, למנהלי בתי אבות ולמנהלים ממשרד הרווחה. הם תרמו להמשגה ולהבנה מעמיקה יותר של מקצוע הליווי הרוחני בישראל וסייעו בזיהוי הפעילויות הדרושות כדי להטמיע בהצלחה את המקצוע החדש בתוך שירותי הרווחה. על בסיס הממצאים, הורחבה התכנית לבתי אבות נוספים. נוסף על כך, על בסיס ממצאי המחקר הופעלו תכניות ניסיוניות חדשות של ליווי רוחני במרכזי יום לקשישים ואף בשירותים של אשלים לילדים ונוער בסיכון.

המחקר הוזמן ומומן על ידי אשל.

 

הצעה לציטוט בעברית:
רזניצקי, ש. ובנטור, נ. (2014).תכנית ניסיונית לשילוב מלווים רוחניים בבתי אבות בישראל – מחקר הערכה
דמ-14-655. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Resnizky, S., & Bentur, N. (2014). Placing Spiritual Care Providers in Long-Term Care Facilities in Israel. RR-655-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)