ד"ר איילת ברג-ורמן

Ayelet Berg Waldman

חוקרת מומחית בכירה, צוות זיקנה (חטיבת המשפחה)

זיקנה

חוקרת מומחית בכירה לזיקנה בחטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר איילת ברג-ורמן עובדת במכון משנת 1994. עיקר עיסוקה הוא בהערכת צרכים ותוכניות לאוכלוסייה המבוגרת. מחקריה עוסקים בתחומי הטיפול והמניעה של התעללות בזקנים והזנחתם בקהילה ובמוסדות; זיקנה פעילה; קהילה תומכת; רצף הטיפול בזקנים במערכת הבריאות; בני משפחה מטפלים; בריאות השן בקרב זקנים; וכן הערכת תוכניות בבתי אבות והשפעותיהן על איכות הטיפול. בשנים האחרונות היא עוסקת גם בצורכיהם של להט"בים מזדקנים, המענים שהם מקבלים במערכות הבריאות והרווחה ויחסה של החברה בישראל אליהם. איילת הציגה את ממצאי המחקר בנושא הלהט"בים בכנסת ואף השתתפה בכנסים בין-לאומיים רבים, באחד מהם הייתה נציגת ישראל בוועדה הכלכלית האירופאית של האו"ם (UNECE) שדנה במדד הזיקנה הפעילה. מאמריה פורסמו בכתבי-עת מקצועיים בארץ ובעולם.

לאיילת תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן תואר דוקטור במערכות מידע מאוניברסיטת תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר איילת ברג-ורמן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431.

מאמרים מכתבי עת

Natapov, L., Berg-Warman, A., Schiffman, I. K., & Zusman, S. P. (2024). Uptake of dental hygienist services by the Israeli 65+ age group. International Journal of Dental Hygiene. https://doi.org/10.1111/idh.12790

Natapov, L., Berg-Warman, A., Kermel Schiffman, I., & Zusman, S. P. (2022). Dental Services Utilization by over 65 Years Old in Israel in 2020. OBM Geriatrics6(4), 1-13. doi.org/10.21926/obm.geriatr.2204212

Berg-Warman, A., Schiffman, I. K., Zusman, S. P., & Natapov, L. (2021). Oral health of the 65+ age group in Israel-2020Israel Journal of Health Policy Research10, 58. doi.org/10.1186/s13584-021-00494-6

Shnoor, Y., & Berg-Warman, A. (2019). Needs of the aging LGBT community in israel. The International Journal of Aging and Human Development, 1-16, doi:10.1177/0091415019844452

Alon, S., & Berg-Warman, A. (2014). Treatment and prevention of elder abuse and neglect: Where knowledge and practice meet – A model for intervention to prevent and treat elder abuse in Israel. Journal of Elder Abuse & Neglect26(2), 150-171. doi:10.1080/08946566.2013.784087

Berg-Warman, A., Bentur, N., Brodsky, J. & Berkman, P. (2013). Predictors of Institutionalization of Older People – the Role of the Health Services. Gerontology & Geriatrics, 40(4), 13-28.

Berg-Warman, A., & Brodsky, J. (2006). The supportive community: A new concept for enhancing the quality of life of elderly living in the community. Journal of Aging & Social Policy18(2), 69-83. doi:10.1300/J031v18n02_05

Goldwag, R., Berg, A., Yuval, D., & Benbassat, J. (2002). Predictors of patient dissatisfaction with emergency care. The Israel Medical Association Journal4(8), 603-606.

Berg, A., Horev, T., & Zusman, S. P. (2001). Patient satisfaction, quality indicators and utilization of dental services in Israel. Harefuah140(12), 1151-1155.

Berg, A., Yuval, D., Ivancovsky, M., Zalcberg, S., Dubani, A., & Benbassat, J. (2001). Patient perception of involvement in medical care during labor and delivery. The Israel Medical Association Journal3(5), 352-356.

Bentur, N., Gross, R., & Berg, A. (1998). Screening tests for early detecting breast cancer in women in Israel–Performance rates and patient characteristics. Harefuah134(6), 425-428.

Bentur, N., Berg, A., Gross, R., & Chinitz, D. (1998). Health system reform and the elderly: The case of Israel. Journal of Aging & Social Policy10(2), 85-104.

Berg, A., & Yuval, D. (1998). What has happened to patient satisfaction with the care in general hospitals in the years from 1993-1995? Harefuah134(5), 348-351.

Gross, R., Feldman, D., Rabinowitz, Y., Greenstein, M., & Berg, A. (1998). Characteristics of adults with emotional distress in Israel – Patterns of mental health services used. Harefuah134(5), 341-348.

שנור, י.,  וברג-ורמן, א. (2019). זיקנה בצבעי הקשת. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 199, 27-22.

ברג-ורמן, א., מבורך, ג., שנור, י., באר, ש. וברודסקי, ג'. (2019). הזדקנות פעילה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה על פני העשור האחרון. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, מ"ו(3), 90-79.

ברג-ורמן, א., רזניצקי, ש. וברודסקי, ג'. (2018). מי מטפל במטפל?: הטיפול בבן משפחה זקן פוגע בבריאותו של המטפל. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 193, 9.

ברג-ורמן, א., זוסמן, ש. פ. וששון, א. (2016). צרכים דנטליים של קשישים נזקקים בישראל – ניתוח נתונים מתוכנית “חיוך מחדש”. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, מ"ג(1), 104-93.

ברג-ורמן, א., ברודסקי, ג'., לרון, מ., ספלטר, ט. ורזניצקי, ש. (2015). תרומתן של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, מ"ב(2), 71-55.

ברג-ורמן, א., ברודסקי, ג'., לרון, מ., ספלטר, ט. ורזניצקי, ש. (2014). גורמים המשפיעים על השתתפותם של בני משפחה מטפלים בקבוצות תמיכה. ביטחון סוציאלי, 95, 97-77.

ברג-ורמן, א., בנטור, נ., ברודסקי, ג'. וברקמן, פ. (2013). הגורמים הקשורים להחלטה של בני המשפחה להעביר זקן למוסד סיעודי וחלקם של שירותי הבריאות בקהילה בהחלטה זו. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, 40(4), 28-13.

ברג-ורמן, א., ברודסקי, ג'. וגזית, ז. (2011). תוכנית "קהילה תומכת": דפוסי שימוש, צרכים, שביעות רצון ותרומת התוכנית לחבריה. גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, 38(4), 63-35.

אלון, ש. וברג-ורמן, א. (2009). טיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם – המקום שבו הידע והפרקטיקה נפגשים.גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה,  36(3-2), 195-171.

ברג-ורמן, א. (2004). זקנים עניים. מסר לענין, 17,  13-12, 26.

ברג-ורמן, א., חורב, ט. וזוסמן, ש. פ. (2004). מצב בריאות השיניים של זקנים בישראל ודפוסי השימוש שלהם בשירותי בריאות השן. גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, , 31(1), 53-43.

חורב, ט., ברג-ורמן, א. וזוסמן, ש.פ. (2004). פערים בין קבוצות אוכלוסייה במערך רפואת השיניים בישראל. רפואת הפה והשיניים, 21(1), 46-35.

חורב, ט., זוסמן, ש. פ. וברג-ורמן, א. (2001). שביעות רצון, מאפייני איכות והפנייה לשירותי רפואת-שיניים בישראל. הרפואה, , 140(12), 1155-1151.

בנטור, נ., גרוס, ר. וברג-ורמן, א. (1998). בדיקות סריקה לגילוי מוקדם של סרטן השד בקרב נשים בישראל – שיעורי ביצוע ומאפייני הנבדקות. הרפואה, 134(6), 428-425.

בנטור, נ., גרוס, ר. וברג-ורמן, א. (1998). בדיקות סריקה לגילוי מוקדם של סרטן השד בקרב נשים קשישות בישראל. גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה, 25(2-1), 83-75.

ברג-ורמן, א. ויובל, דן. (1998). מה קרה לשביעות הרצון מהאישפוז בבתי-החולים הכלליים בין השנים 1993-1995. הרפואה,  134(5), 351-348.

גרוס, ר., פלדמן, ד., רבינוביץ, י., גרינשטין, מ., וברג-ורמן, א. (1998). מצוקה נפשית נתפסת בקרב האוכלוסיה הבוגרת בישראל – מאפיינים ודפוסי שימוש בשירותי בריאות הנפש. הרפואה, 134(5), 348-341.

ניראל, נ., רוזן, ב., גרוס, ר., ברג-ורמן, א., יובל, ד. ואיבנקובסקי, מ. (1998). עולים מברית-המועצות לשעבר במערכת הבריאות: ממצאים נבחרים מתוך סקרים ארציים. ביטחון סוציאלי, 51, 96-115.

מאמרים מספרים

כרמלי, א., לדאני, ר., ברג-ורמן, א., רזניצקי, ש., וברודסקי, ג'. (2019). בני משפחה מטפלים (family caregivers): שותפים במעגל הטיפול. בתוך: ס. שפרן-תקוה, י. שמר וי. וייס (עור'),  מפגשים בעולם הבריאות, (עמ' 48-38). ירושלים: אקדמון.

דוחות

ברג-ורמן, א. (2015). ערכת הדרכה להקמה והפעלה של קבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן בבית לקחים ממיזם קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים. קרנות 3. ירושלים: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי.

ברג-ורמן, א., לרון, מ., ספלטר, ט., רזניצקי, ש. וברודסקי, ג'. (2015). קבוצות תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקנים מוגבלים. קרנות 1. ירושלים: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי.