ערכת הדרכה להקמה והפעלה של קבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן בבית: לקחים ממיזם קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים