ערכת הדרכה להקמה והפעלה של קבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן בבית: לקחים ממיזם קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים

הצעה לציטוט בעברית:
ברג-ורמן, א. (2015). ערכת הדרכה להקמה והפעלה של קבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן בבית: לקחים ממיזם קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.