הערכת צרכים בקרב הורים שכולים מבוגרים

הצעה לציטוט בעברית:
ברג-ורמן, א. וברודסקי, ג. (2018). הערכת צרכים בקרב הורים שכולים מבוגרים. דמ-18-776. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.