השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם

בישראל חיים קשישים רבים במצוקה כלכלית. מצוקה זו באה לידי ביטוי באחוז גבוה של קשישים המקבלים השלמת הכנסה (כ- 30%), ובאחוז משמעותי של קשישים הנמצאים מתחת לקו העוני (20.2%). מחקר זה בחן את השפעת המצוקה הכלכלית של הזקנים על תנאי חייהם. נבחנו ארבעה תחומים: איכות תנאי הדיור, תחושות בדידות, טיפול בבעיות בריאות נבחרות וביטחון תזונתי. הממצאים בנושא הביטחון התזונתי הם חלק ממחקר רחב יותר העוסק בביטחון תזונתי בכלל משקי הבית בישראל.

המחקר נערך בשיתוף עם משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, הפורום לשיפור הביטחון התזונתי וקידום אוכלוסיות עניות בישראל, אשל והמוסד לביטוח לאומי. מטרתו היא לסייע בפיתוח מדיניות ותכניות ייחודיות לקשישים בכלל, ובמיוחד בפיתוח התוכנית "בשיבה טובה", שהוקמה ביוזמת נשיא המדינה. התכנית נועדה לסייע לקשישים החיים בעוני לשפר את מצבם ולהקל על חייהם.

נמצאו בעיות משמעותיות בכל התחומים שנבדקו בעיקר בקרב קשישים בעלי הכנסה נמוכה. להלן מספר ממצאים בולטים:

ב-17% מכלל משקי הבית של קשישים דווח שבדירה קר בחורף לעיתים קרובות או תמיד בשל קשיים כלכליים (אחוז זה מגיע לכ-30% בקרב קשישים בעלי הכנסה נמוכה). יתר על כן, חלק משמעותי מהקשישים גרים בדירות בהן יש בעיות תחזוקה קשות: 16% דיווחו על רטיבות בחורף, 14% על סדקים גדולים בקירות, ו-9% על בעיות חמורות בצנרת או במערכת הביוב.

כ-4% מהקשישים דיווחו על בעיות לא מטופלות בראייה, 4% על בעיות לא מטופלות בשמיעה, ו-16% על בעיות לא מטופלות בשיניים, כתוצאה מסיבה כלכלית. בקרב קשישים בעלי הכנסה נמוכה האחוזים גבוהים יותר – אחוז הסובלים מבעיות לא מטופלות בשל קשיים כלכליים בראייה ובשמיעה מגיע ל-9%, ואחוז הסובלים מבעיות בשיניים – לכ-25%.

חוסר מזון ותזונה לא הולמת בשל קשיים כלכליים (אי-ביטחון תזונתי) קיימים כמעט בכל המדינות המפותחות. בעוד שבארצות מתפתחות מדובר בחסר חריף של מזון שמביא לתת-תזונה חמורה המסכנת חיים ומחייבת טיפול חירום רפואי, הרי שבארצות מפותחות הבעיה מוגדרת כהעדר גישה סדירה למזון מזין בכמות מספקת המאפשר חיים פעילים ובריאים.

רוב הקשישים בישראל אינם מדווחים על בעיה של ביטחון תזונתי (81%). יחד עם זאת, יש קבוצה משמעותית באוכלוסייה שדיווחה על בעיות בביטחון תזונתי על רקע קשיים כלכליים: כ-7% מדווחים על מצב חמור של אי-ביטחון תזונתי, וכ- 12% מדווחים על מצב של אי-ביטחון תזונתי מתון. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהיקף התופעה של אי-ביטחון תזונתי במשקי בית של קשישים לעומת כלל משקי הבית בישראל.

ממצאי המחקר הופצו ונדונו בהרחבה, וכיום הממשלה בוחנת קווי מדיניות אפשריים לתמיכה בקשישים.

המחקר ממומן על-ידי אשל והמוסד לביטוח לאומי.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Casakin, H., & Neikrug, S. (2012). Place Identity in the Neighborhood as Perceived by the Elder Residents: Relations with Attachment, Dependence and Place Quality. The Role of Place Identity in the Perception, Understanding, and Design of Built Environments, 107-119.

Casakinu, H., & Neikrug, S. (2012). Place Identity in the Neighborhood as Perceived by the Elder Residents: Relations with Attachment, Dependence and Place Quality. The Role of Place Identity in the Perception, Understanding, and Design of Built Environments, 107.

DellaPergola, S. (2011). JEWISH SHOAH SURVIVORS. Holocaust Survivors: Resettlement, Memories, Identities, 293.