ד"ר יפית כהן

Yafit Cohen

חוקרת עמיתה, צוות זיקנה (חטיבת המשפחה)

זיקנה

חוקרת עמיתה בצוות זיקנה, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

יפית כהן עובדת במכון משנת 2017. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: טיפול ביתי בזקנים, מטפלים פורמליים בזקנים וכוח אדם גריאטרי ומטפלים בלתי פורמלים בזקנים, כגון בני משפחה מטפלים. במסגרת עיסוקה המרכזי בטיפול ביתי בזקנים, יפית מתמחה במיוחד בחוויית העבודה של מטפלות סיעודיות בזקנים, בניתוח הרכיבים של טיפול סיעודי איכותי ובהשפעות העלייה בביקוש לטיפול ביתי על מעמד העיסוק הטיפולי. בשנים האחרונות כותבת יפית דוקטורט בנושא טיפול ביתי בזקנים מזווית הראייה של המטפלות והמנהלות בארגוני סיעוד.

ליפית תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בניהול מלכ"רים, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן, ליפית תואר שלישי בעבודה סוציאלית מן האוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטורט חקרה מטפלות ישראליות המעניקות טיפול סיעודי ביתי לזקנים והתמקדה בהיבטים הרגשיים והמגדריים בעבודת הטיפול הסיעודי-ביתי.

ניתן ליצור קשר עם יפית כהן בדוא"ל yafitco@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7431

מאמרים מכתבי עת

Finkelstein, A., Resnizky, S., Cohen, Y., Garber, R., Kannai, R., Katz, Y., & Avni, O. (2022). Promoting advance care planning (ACP) in community health clinics in Israel: Perceptions of older adults with pro-ACP attitudes and their family physicians. Palliative and Supportive Care, 1-10. doi:10.1017/S1478951521001942

כהן, י. (2020). אינטליגנציה טיפולית: גישה חדשה להבנת המרכיבים של טיפול סיעודי איכותי. ביטחון סוציאלי, 110, 39-1.

כהן, י. (2019). ניהול טיפול סיעודי בעדשה מגדרית. גרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנהמ"ו (3), 57-55.

כהן, י. (2013). להיות מטפלת סיעודית: חוויית הטיפול של מטפלות סיעודיות במלכ"ר. דורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 145, 31-30.