הערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים

 

הצעה לציטוט בעברית:
יאבו, מ. וריבקין, ד. (2018). הערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים. דמ-18-779. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.