אנשים עם מוגבלות בישראל במלחמת "חרבות ברזל": עובדות ומספרים

לאנשים וילדים עם מוגבלות יש צרכים רבים ומגוונים אשר מושפעים מסוג המוגבלות ומנסיבות חייהם. המלחמה הציבה אתגרים נוספים בפני אנשים עם מוגבלות, אוכלוסייה שגם בשגרה מתמודדת עם חסמים רבים. במצב זה, כדי לספק מענה מתאים והולם לאנשים עם מוגבלות בזמן חירום, יש ללמוד את הצרכים שלהם ואת האתגרים הייחודיים שעימם הם מתמודדים בזמנים אלו, ולהתכונן מראש למצבים מסוג זה באמצעות הכנת הנחיות והיערכות של האדם עצמו, של סביבתו, של ספקי השירותים ושל שירותים ממשלתיים חיוניים.

במסמך זה מוצגים נתונים על אנשים עם מוגבלות בישראל וצורכיהם בזמן חירום, כמו גם מידע על מענים שניתנו בישראל מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". המסמך מבוסס בעיקרו על מידע שנאסף בראיונות עם נציגי משרדי ממשלה ונציגי ארגוני החברה האזרחית ועל נתונים שנמסרו, באופן ייעודי למסמך זה, על ידי משרדי ממשלה, עמותות וגופים אחרים.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.