ד"ר עדי הרקוביץ-אמיר

חוקרת, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר עדי הרקוביץ-אמיר עובדת במכון משנת 2021. תחום המחקר העיקרי שלה הוא ניתוח והערכה של תוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. מלבד עיסוקה המרכזי בתחום המוגבלויות, עדי מתמחה בניתוח מדיניות ציבורית ודעת קהל כלפי אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית ובבחינת הגורמים המעצבים אותן לאורך זמן. טרם הצטרפותה למכון עבדה עדי במכוני מחקר ובמוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, במשך שנים רבות ובמנעד רחב של תחומי דעת במדעי החברה, תוך יישום כלי מחקר כמותיים ואיכותניים.

לעדי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובתקשורת ועיתונאות ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, ודוקטורט בסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה. את שנת בתר-הדוקטורט הראשונה עדי השלימה באוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו (UCSD), ואת שנת בתר-הדוקטורט השנייה – במרכז ללימודי גרמניה ואירופה (HCGES) באוניברסיטת חיפה.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר עדי הרקוביץ-אמיר בדוא"ל: [email protected].

https://ucsd.academia.edu/AdiHercowitzAmir.

מוגבלויות

תוכניות הכשרה ושירותים לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב מלווים של אנשים עם מוגבלות – פרקטיקות מיטביות

הדוח מציג תוכניות הכשרה לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות הזקוקים לתמיכה וליווי במרחב הדיגיטלי הפועלות במדינות שונות בעולם, ומתמקד בשני אפיקים: הכשרת מלווים של אנשים עם מוגבלות; פיתוח שירותי תמיכה ארוכת טווח לאנשים עם מוגבלות ולמלוויהם. הוא מציג שלושה היבטים מרכזיים העולים מתוכניות ההכשרה והשירותים השונים: (1) סוגי ההכשרה – תוכניות הכשרה המיועדות לבני משפחה מטפלים ותוכניות הכשרה המיועדות לאנשי צוות במסגרות דיור חוץ-ביתיים. אומנם אנשי צוות רבים נמצאים בסביבת אנשים עם מוגבלות, אך הדוח יתמקד באנשי צוות העובדים במסגרות הדיור החוץ-ביתי מכיוון שהם נמצאים בקשר שוטף עם האנשים; (2) אופן ההכשרה – "ללמוד איך ללמד": כלים פדגוגיים למלווים להקניית אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות; (3) משך זמן התמיכה – שירותי תמיכה ארוכת טווח בנושא שימוש בכלים דיגיטליים.