ד"ר רותם נגר אידלמן

חוקרת מומחית, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

היוזמה והפיתוח | מוגבלויות

חוקרת מומחית, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר רותם נגר אידלמן עובדת במכון משנת 2021. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: הנגשה תרבותית, חינוך בלתי פורמלי, מידול ואפיון מפתחות להצלחה והערכת תוכניות חברתיות וחינוכיות. כחלק מעיסוקה המרכזי במחקר יישומי, רותם מתמחה בהנגשת נתונים ובליווי וייעוץ בתהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים.

לרותם תואר ראשון בסוציולוגיה ותקשורת ותואר שני בסוציולוגיה וחקר סכסוכים ויישובם, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים, וכן דוקטורט בתקשורת מהאוניברסיטה העברית.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר רותם נגר אידלמן  בדוא"ל: [email protected]

האוכלוסייה הערבית

זיקנה

מוגבלויות

מאפייניהם וצורכיהם של מטפלים לא פורמליים בישראל המטפלים באנשים עם מוגבלות ובזקנים

מטרות המחקר היו: 1. לאפיין את אוכלוסיית המטפלים הלא פורמליים העיקריים (מטפלים אשר הסיוע שהם נותנים אינטנסיבי ומתמשך והם קהל היעד העיקרי לפיתוח מענים, להבדיל ממטפלים לא פורמליים משניים) 2. לבחון את המאפיינים הייחודיים של מטפלים לא פורמליים עיקריים – מי שמטפלים באנשים עם מוגבלות לעומת מי שמטפלים בזקנים 3. להבין את הקשר בין הטיפול באדם הנזקק לטיפול בשל מחלה או מוגבלות ובין מצבו של המטפל הלא פורמלי העיקרי במגוון תחומי חיים, ובהם השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי, מצבים רגשיים, רשתות תמיכה ועוד. זאת, באמצעות הצגת תמונת מצב עדכנית של תחומי חיים אלו אצל מטפלים לא פורמליים עיקריים המטפלים באנשים עם מוגבלות לעומת מטפלים לא פורמליים עיקריים המטפלים בזקנים ולעומת מי שאינם מטפלים באדם אחר.

פרקים מספרים

נגר, ר. (2013). "טוב שכן קרוב מאח רחוק": גישור רב-צדדי ובניית הסכמות בבתים משותפים. בתוך א. שמר (עור'), מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה: חדשנות חברתית ביזמות קהילתית (עמ' 157-145). משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומסד קליטה.

נגר, ר. ושני, א. (2014). גישור מונגש תרבות בסכסוכי עבודה-פרקטיקה של גישור רגיש תרבות בין עובדי קבלן מהקהילה האתיופית למעסיקים. בתוך א. שמר  (עור'),  כשעשייה למידה וידע נפגשים- אסופת מאמרי  חכמת העשייה ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה (עמ' 26-10). תכנית גישורים: התכנית הארצית לקידום הדיאלוג ויישוב הסכסוכים בקהילה מיסודו של מסד קליטה.

קלינברגר, ע. ונגר, ר. (2016). מודל העשי"ה להתמרת התחדשות עירונית באמצעות כלים גישוריים: חקר מקרה של ההינף הראשון במודל – אפיון הקהילה. בתוך א. שמר (עור'),  כשעשייה למידה וידע נפגשים – אסופת מאמרי חכמת העשייה ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה – חלק שני (עמ' 88-67). תכנית גישורים: התכנית הארצית לקידום הדיאלוג ויישוב הסכסוכים בקהילה מיסודו של מסד קליטה.

מאמרים מכתבי עת

Nagar, R. & Maoz, I. (2017). The hostile suffering effect: Mediated encounters with suffering of opponents, recognition and moral concern in protracted asymmetrical conflicts. International Journal of Communication, 11, 1-22.

Tenenboim-Weinblatt, K., Hanitzsch, T., & Nagar, R. (2015). Beyond peace journalism: Reclassifying conflict narratives in the Israeli news media. Journal of Peace Research, 53(2), 151 – 165.

Nagar, R. & Maoz, I. (2015). Predicting Jewish-Israeli recognition of Palestinian pain and suffering. Journal of Conflict Resolution, 61(2), 372-397.

Nagar, R. & Maoz, I. (2014). (Non)Acknowledgment of rights as a barrier to conflict resolution: Predicting Jewish-Israeli attitudes towards the Palestinian demand to national self-determination. Dynamics of Asymmetric Conflict: Pathways toward terrorism and genocide, 7(3), 150-164.

Nagar, R. & Shamir, J. (2013). Symbolic and concrete aspects in resolving the Israeli-Palestinian Conflict. Peace and Conflict Studies, 20(2), 211-223.