חוסן משפחתי בשעת חירום במשפחות שבהן אדם עם מוגבלות

אדם עם מוגבלות, ככל אדם, מושפע ממשפחתו ומשפיע עליה, ולכן המשפחה חווה יחד עימו את ההשפעות המערכתיות, החברתיות והאישיות הנובעות מן המוגבלות. יכולתה של המשפחה להתמודד עם השפעות אלו תלויה במה שמכונה "חוסן משפחתי": היכולת של המשפחה לעמוד באתגרי החיים. לכל משפחה מערכת של משאבים וחוזקות אשר מאפשרים לה להתמודד בהצלחה עם משברים או אתגרים מתמשכים, להתאושש ולצמוח מהם.

אפשר לדמות את החוסן המשפחתי למאזניים אשר בכף האחת מונחים האתגרים שעימם מתמודדים אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם, ובכף האחרת הכלים והדרכים שמסייעים להם בהתמודדותם. המטרה היא שכף הכלים תהיה כבדה מכף האתגרים ולשם כך אפשר לפתח ולטפח את החוסן המשפחתי במרוצת החיים. מצבי חירום קוטעים באחת את תחושת הרציפות ומפרים את האיזון המשפחתי. מצבים כאלו עלולים לשחוק או לערער את החוסן שבנתה המשפחה בימי שגרה, אך תהליך ההסתגלות וההתמודדות יכול גם להעצים כל אחד מן החברים בתא המשפחתי, להשפיע על היחסים ביניהם ולחזק את החוסן המשפחתי בעתיד.

מסמך זה מתאר את הצרכים של משפחות שבהן אדם עם מוגבלות שעלו עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", את האתגרים שלהן ואת המענים שניתנו להן בשישה חודשי מלחמה (אוקטובר 2023 עד אפריל 2024) ושסייעו להן להתמודד עם שחיקת החוסן המשפחתי, בשישה תחומי חוסן. כמו כן מתוארים מפתחות להצלחה אשר אפשרו את מתן המענים בשעת החירום ומובאות המלצות להמשך טיוב ופיתוח של מענים המיועדים למשפחות שבהן אדם עם מוגבלות, בעיתות חירום אחרות ובשגרה.

המסמך מבוסס על מידע שנאסף ב-17 ראיונות עם נציגים ממשרד הרווחה והביטחון החברתי וממשרד החינוך; אנשי מקצוע, ובהם נציגי ארגוני חברה אזרחית בתחום המוגבלות, אנשי חינוך העוסקים בתחום המוגבלות ובעלי תפקידים בתחום הרווחה; ובני משפחה של אנשים עם מוגבלות. כמו כן הוא מבוסס על קבוצת מיקוד שבה השתתפו בני משפחה מטפלים. המסמך כולל גם נתונים שנמסרו לצוות המחקר על ידי נציגי משרדי ממשלה וארגוני חברה אזרחית ונתונים שנאספו על ידי צוות המחקר ממסמכים רשמיים שפורסמו ברובם לאחר פרוץ המלחמה. כן מוצג מידע שנמסר בדיונים ובכנסים שנערכו בתקופה זו.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.

 

הצעה לציטוט בעברית:
נגר אידלמן, ר., גדג', נ., ברלב, ל. (2024). חוסן משפחתי בשעת חירום במשפחות שבהן אדם עם מוגבלות. מ-24-232. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Nagar-Eidelman, E., Guedj, N., & Barlev, L. (2024). Resilience in Emergencies in Families with a Person with Disability. S-232-24. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)