חוקרת, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

יעל עובדת במכון משנת 2021. ליעל ניסיון בפיתוח והפעלה של שירותים לקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, במסגרת פעילות המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה. נוסף על כך יעל מילאה תפקיד פעיל בתהליכי חקיקה בתחום התעסוקה של עובדים עם מוגבלות, בכתיבת ניירות עמדה ובעיבוד נתונים מנהליים בתחומי עיסוקה.

ליעל תואר ראשון בתקשורת ומדע המדינה מן האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בלימודי עבודה מאוניברסיטת תל אביב.

ניתן ליצור קשר עם יעל קורן בדוא"ל: [email protected]