ד"ר ליטל ברלב

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות, מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת מומחית בכירה וראש צוות מוגבלויות בחטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר ליטל ברלב עובדת במכון משנת 2013. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: ילדים עם מוגבלות, דיור של אנשים עם מוגבלות והשתתפותם בחברה. ליטל מתמחה באיסוף ועיבוד של נתונים על אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל ובהשלכות על מדיניות.

לליטל תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני בפסיכולוגיה ארגונית, שניהם מאוניברסיטת בן גוריון, ותואר דוקטור בעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה.

ניתן ליצור קשר עם ליטל ברלב בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431.

האוכלוסייה הערבית

זיקנה

מוגבלויות

מאפייניהם וצורכיהם של מטפלים לא פורמליים בישראל המטפלים באנשים עם מוגבלות ובזקנים

מטרות המחקר היו: 1. לאפיין את אוכלוסיית המטפלים הלא פורמליים העיקריים (מטפלים אשר הסיוע שהם נותנים אינטנסיבי ומתמשך והם קהל היעד העיקרי לפיתוח מענים, להבדיל ממטפלים לא פורמליים משניים) 2. לבחון את המאפיינים הייחודיים של מטפלים לא פורמליים עיקריים – מי שמטפלים באנשים עם מוגבלות לעומת מי שמטפלים בזקנים 3. להבין את הקשר בין הטיפול באדם הנזקק לטיפול בשל מחלה או מוגבלות ובין מצבו של המטפל הלא פורמלי העיקרי במגוון תחומי חיים, ובהם השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי, מצבים רגשיים, רשתות תמיכה ועוד. זאת, באמצעות הצגת תמונת מצב עדכנית של תחומי חיים אלו אצל מטפלים לא פורמליים עיקריים המטפלים באנשים עם מוגבלות לעומת מטפלים לא פורמליים עיקריים המטפלים בזקנים ולעומת מי שאינם מטפלים באדם אחר.

מאמרים מכתבי עת

Ornoy, A., Ovadia, M., Rivkin, D., Milshtein, E., & Barlev, L. (2016). Prevalence of ADHD among 7-9-year-old children in Israel. A comparison between Jewish and Arab populations. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences53(2), 3-9.

Tzelgov, J., Yehene, V., Kotler, L., & Alon, A. (2000). Automatic comparisons of artificial digits never compared: learning linear ordering relations. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition26(1), 103-120.

רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., הרן, ד. ואדמון-ריק, ג. (2020). הקול מכול – תהליך משתף בעיצוב מחקר על השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלויות. שיקום: בטאון עמותת חומש, 30, 55-46.

אור-נוי, א., ריבקין, ד. וברלב, ל. (2018). הפרעת קשב וריכוז בילדים – נגישות וזמינות השירותים בישראל. הרפואה157( 4),  224-219.

פרקים מספרים

ברלב, ל. (2022). דיור של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית. בתוך אל-יגון, מ. ומרגלית, מ. (עור'). מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר, והשלכות יישומיות (288-263). הוצאת קרן שלם.