אנשים עם מוגבלות בישראל 2015

ציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת דוחות תקופתיים ובהם נתונים מקיפים על אנשים עם מוגבלות בישראל. דוחות אלה מספקים מידע לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע, לחוקרים, לפעילי זכויות אדם, לתקשורת ולציבור הרחב על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל.

הדוח הנוכחי שהוכן על ידי מכון ברוקדייל, מבוסס בעיקרו על נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2013. הדוח מציג נתונים עדכניים על שכיחות המוגבלות בישראל. הוא משווה בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות  בקרב המוגבלים, הוא משווה בין אנשים עם מוגבלות חמורה ומתונה, וכן בין אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה    (64-20) ואנשים מבוגרים בני 65+. הדוח מתייחס למאפיינים רבים של אנשים עם מוגבלות ולממדים רבים של תנאיי חייהם: השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי ותנאי דיור. הוא מתייחס גם למספר נושאים אשר לא הופיעו בדוחות הקודמים: בריאות, חינוך  חיי חברה ופנאי ושימוש במחשב ואינטרנט.

התמונה שעולה מהדוח  מעידה על פערים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות כמעט בכל התחומים שנבדקו.