עובדות ומספרים – אנשים עם מוגבלות בישראל 2018

בעשור האחרון חלה התקדמות משמעותית בפיתוח שירותים, בחקיקה ובשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות.

עם זאת, כדי שאנשים עם מוגבלות ימצו את הפוטנציאל שלהם ויוכלו לגור, לעבוד, ללמוד, לאהוב, להשתייך, לשמור על בריאותם ולתרום לחברה כמו כל אדם, י עליהם להתמודד עם אתגרים רבים. החוברת המצורפת, בהוצאת מכון ברוקדייל ו"ישראל מעבר למגבלות" מכילה מידע עדכני על אנשים עם מוגבלות בישראל במגוון תחומי חיים.

הצעה לציטוט בעברית:
ברלב, ל. וסנדרל-לף, א. (2018). עובדות ומספרים – אנשים עם מוגבלות בישראל 2018. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.