אנשים עם מוגבלות בישראל 2023: נתונים על האוכלוסייה

במלחמת 'חרבות ברזל' נוצר מצב חירום אשר עירב גם את האוכלוסייה האזרחית. אנשים עם מוגבלות הם חלק מהאוכלוסייה האזרחית והם נפגעים יותר מהאוכלוסייה הכללית במצבי משבר וחירום. רמת המוכנות של אנשים עם מוגבלות לשעת חירום נמוכה יותר, כמו גם רמת המוכנות של המדינה לתת להם מענה בשעת חירום, ולאחר אסון או מלחמה הם נמצאים בסיכון מוגבר להשפעות שליליות, כגון מצוקה נפשית, פגיעה במצב הבריאות, חשיפה לאלימות ולניצול, אובדן מקום המגורים, אובדן מקור ההכנסה ומצוקה. לכן, ומשום שאנשים עם מוגבלות מהווים 18% מכלל אוכלוסיית ישראל, ישנה חשיבות רבה ואחריות מוגברת של המדינה להבטיח את המוגנות שלהם בשעת חירום.

במסמך זה מוצגים נתונים על אנשים עם מוגבלות בישראל. מטרת המסמך היא לספק למקבלי ההחלטות נתונים שיאפשרו להם לתת מענה מתאים והולם לאנשים עם מוגבלות בזמן חירום. המסמך הוכן לבקשת פיקוד העורף. רוב הנתונים נמסרו למכון ברוקדייל ממשרדי הממשלה השונים על פי בקשה מיוחדת, ובמקרה הצורך עברו עיבודים נוספים.

 

לכל הפרסומים של מכון ברוקדייל בנושא מלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן.