הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה

כ-10,000 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (להלן – מש"ה) מתגוררים במסגרות דיור חוץ-ביתי, שבהן מועסקים כ-5,000 מטפלים. החזון של האגף לטיפול באנשים עם מש"ה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הוא "לאפשר חיים עם משמעות לכל אדם עם מש"ה בישראל, לפעול לשיפור מתמיד של איכות חייו, רווחתו וקידומו בהתאם לצרכיו, יכולותיו ורצונותיו ובשיתוף בני המשפחה והקהילה, תוך הקפדה על ערכים של כבוד האדם, בחירה אישית, פרטיות, הכללה בקהילה, מקצועיות, חדשנות ויזמות" (תעודת זהות אגף מש"ה, 2015). קורס הסמכת המטפלים מתבסס על ערכי חזון זה.

את הקורס מפעיל בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי רווחה, והוא נועד לשפר את איכות הטיפול בדייר על ידי העלאת הרמה המקצועית של המטפלים. כמו כן, הקורס נועד להעצים את המטפלים, להעלות את המוטיבציה שלהם, להפחית שחיקה ודחק, להפחית את תחלופת המטפלים, להעלות את המחויבות הארגונית שלהם ואת ערכו של מקצוע המטפל. המחקר נועד לבחון האם תהליך ההסמכה משיג את מטרותיו.

המחקר כלל שלושה רכיבים: (1) ראיונות עומק עם אנשי מפתח באגף מש"ה ועם צוות מסגרות דיור כדי לאתר את המאפיינים של מטפל טוב. אותרו 30 מאפיינים ונבנה כלי מדידה מפורט ; (2) בדיקת השפעת תהליך ההסמכה על המטפלים, על ידי השוואה בין מטפלים מוסמכים למטפלים בעלי מאפיינים דומים שאינם מוסמכים; (3) בדיקת העמדות של המנהלים, של הממונים הישירים ושל המטפלים עצמם כלפי תרומת הקורס.

בין הממצאים המרכזיים במחקר:

  • הקורס משיג את מטרתו  המרכזית, שהיא שיפור הטיפול בדיירים: נמצא כי ברוב המאפיינים הטיפול הניתן לדיירים על ידי המטפלים המוסמכים טוב יותר מזה שניתן על ידי מטפלים שאינם מוסמכים.
  • הקורס מוסיף לידע המקצועי ולמומחיות של המטפלים.
  • לעומת זאת, לא נמצא הבדל בין המטפלים המוסמכים לעומת הלא מוסמכים ביעדים הנלווים של הקורס: הפחתת שחיקה, הגברת המוטיבציה לעבודה, העלאת המחויבות הארגונית של המטפלים ושיפור העמדות כלפי המקצוע.

הממצאים הוצגו בפני ועדת ההיגוי של המחקר והתקיים דיון במשמעויותיהם.

בעקבות ממצאי המחקר החליט משרד הרווחה להמשיך את הקורס ולהרחיב את היקף המשתתפים בו. מתוכננות פעילויות שונות של דיון עם מנהלי המסגרות על הממצאים וחיזוק הדרכים להטמעת תהליך ההסמכה במערך הדיור ולקידום עבודת המטפלים. בין הנושאים שעלו: כיצד לשדרג את התפקיד של מטפל מוסמך באופן שיבטא את המקצועיות הנרכשת ויעלה את המוטיבציה של המטפלים וערך המקצוע. תרומה חשובה נוספת של המחקר היא בניית כלי להערכת תפקוד המטפלים, שיוכל לשמש את האגף ואת מסגרות הדיור בהמשך.

המחקר נערך עבור האגף לטיפול באדם עם מש"ה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומומן בסיועו.

 

הצעה לציטוט בעברית:
ברלב, ל. וריבקין, ד. (2016). הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה.
דמ-16-716. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Barlev, L. & Rivkin, D. (2016). Certification of Caregivers of People with Intellectual Development Disabilities in Residential Care: Evaluation Study. RR-716-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)