הכנה להשתלבות מוצלחת בהשכלה גבוהה של סטודנטים ערבים: מחקר הערכה על תכנית לשיפור המכינות הקדם-אקדמיות

דוח מחקר ראשוני זה בוחן את האסטרטגיות שהופעלו ליישום התכנית, את תוצאותיה בהיבטים של סיום הלימודים במכינה וקבלה ללימודים גבוהים, את שביעות רצון התלמידים מהמענים בתכנית ואת התרומות של התכנית כפי שהן נתפסות על ידם.