בחירה בשירותים במסגרת מערכת האשפוז הציבורית: סקר 2016 על דעת הציבור

סיכום בשנת 2016 נערך סקר דעת הציבור על רמת השירות של מערכת הבריאות ועל תפקודה. הסקר נועד להעריך את השפעת חוק בריאות ממלכתי על נושאים מגוונים במערכת הבריאות (כגון: רמת השירות ושביעות רצון המבוטחים). בסקר נשאלו המרואיינים גם על הבחירה בשירותים בתוך מערכת האשפוז הציבורית (1). רוב המרואיינים (84%) ענו שלדעתם בחירת מנתח בבתי החולים הציבוריים צריכה להינתן … המשך לקרוא בחירה בשירותים במסגרת מערכת האשפוז הציבורית: סקר 2016 על דעת הציבור