Index

Data Search

א

אבישר, גלעדה (1)

אבישר, גלעדה [עריכה] (1)

אדמון-ריק, גבי (1)

אדמון, צביה (1)

אוטונומיה (1)

אוכלוסייה בדואית (2)

אוכלוסייה ערבית (1)

אוכלוסייה ערבית (1)

אומנת קרובים (1)

אונס (1)

אור, אפרת (1)

אוריינות דיגיטלית (3)

אוריינות פיננסית (1)

אזרחים (1)

אזרחים ותיקים (1)

אייל, חדוה (1)

איכות הטיפול (1)

איכות חיים (2)

איכנגרין, אדוה (2)

אימהות (1)

אימהות וילדיהן (1)

אימוץ עם קשר (2)

אימוץ פתוח (1)

אינטרנט (3)

אירוע מוחי (1)

אלבין, עינת (1)

אלימות במשפחה (4)

אלימות במשפחה (4)

אלצהיימר (1)

אלרגיה למזון (1)

אלרגנים (1)

אמהות (1)

אמצעים דיגיטליים (1)

אמצעים טכנולוגיים (2)

אמצעים לעזרת בעלי צרכים מיוחדים (1)

אנשים עם אוטיזם (1)

אנשים עם מוגבלויות (7)

אנשים עם מוגבלויות נפשיות (1)

אנשים עם מוגבלויות ראיה (1)

אנשים עם מוגבלות (2)

אנשים עם מוגבלות | מוגבלויות | ערבים (1)

אנשים עם מוגבלות נפשית (4)

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (5)

אפוטרופוסים (1)

אפוטרופסות (1)

אפוטרופסות (1)

אפליה (1)

אפליה מתקנת (2)

אפליקציה (טלפון) (1)

אקדמיה (1)

אקדמיה (1)

ארגוני פיקוח (4)

ארגונים חברתיים (1)

ארגונים לשינוי חברתי (1)

ארטן-ברגמן, טל (1)

ארצות הברית -- חברה (1)

ארצות הברית -- משפט (1)

אשפוז פסיכיאטרי אקוטי (1)

אתיקה (1)

ה

האגודה למען שרותי בריאות הצבור (1)

האוכלוסייה הבדואית (5)

האוכלוסייה הערבית (2)

הבטחת איכות (2)

הבר, ישראל (1)

הבר, ישראל [עריכה] (1)

הגדרה (1)

הוזמי, בנימין (1)

הוליזם (1)

הולר, רוני (1)

הוסטל (1)

הוצאות בריאות (1)

הורות (1)

הורים (2)

הזדקנות בקהילה (3)

החוק לאיסור צריכת זנות (1)

היי-טק (1)

הכוונה תעסוקתית (1)

הכלה (1)

הכשרה (1)

הכשרת עורכי דין (1)

הלוואות (2)

המגזר השלישי (1)

המרכז לגיל הרך (2)

המתודה הרטרוספקטיבית (1)

הסדר הורי (1)

הערכה מסכמת (1)

הערכה מעצבת (2)

הערכת נכות (1)

הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל (2)

הפרעות קשב וריכוז (1)

הפרעת קשב (1)

הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש (2)

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (1)

השוואה בין-לאומית (1)

השירות הציבורי (1)

השירות לשיקום נוער (2)

השכלה (4)

השכלה על-תיכונית טכנולוגית (1)

השפעה ומדידה מערכתית (6)

השתלמויות (1)

התוכנית הלאומית למדידת איכות בקהילה (1)

התוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב (15)

התמודדות (פסיכולוגיה) (1)

התמחות (1)

התנהגות מינית (1)

התעללות בילדים (1)

התפתחות האישיות (1)

מ

מאיר, חובב (1)

מאסר (1)

מבוגרים (1)

מבוגרים (1)

מבחני מיון (2)

מבנה המשפחה (1)

מגדר (2)

מגזר השלישי (1)

מגזר ציבורי (4)

מגיפת הקורונה (2)

מגיפת הקורונה (2)

מגפת קורונה (3)

מדדי איכות (3)

מדידה (2)

מדידת איכות (1)

מדידת תוצאות (3)

מדיה חברתית (1)

מדינות OECD (5)

מדיניות וביואתיקה (7)

מדיניות ממשלתית (2)

מדניק, מייקל (1)

מדריכים (4)

מדריכים למיניות (1)

מובטלים (1)

מוגבלויות (1)

מוגבלות התפתחותית (1)

מוגבלות שכלית (2)

מודל 'התחנה האחת' (1)

מוזאונים (1)

מומחים (1)

מוסד חסות לנוער (3)

מוסד סיעודי (4)

מועדון 'עזר מציון' (1)

מועדונים (1)

מועסקים (1)

מוקד טלפוני (1)

מור, שגית (4)

מורבר, מרים (1)

מורים (5)

מזרחי, ניסים (1)

מזרחי, ניסים [עריכה] (1)

מחיר למשתכן (2)

מחלקה לרפואה דחופה (1)

מחלקה לרפואה דחופה (1)

מחקר (4)

מחקר פעולה (1)

מחשבים (1)

מטופלים (1)

מטופלים (2)

מטופלים (1)

מטפלים (1)

מטפלים (5)

מטפלים ומטופלים (1)

מטפלים לא פורמליים (1)

מידע (1)

מיזם התוצאות (1)

מיזם תוצאות (1)

מינוח (1)

מינוח "תקין פוליטית" (1)

מינוח עברי (1)

מיניות (1)

מיצוי זכויות (1)

מכבי שירותי בריאות (1)

מכונים להתפתחות הילד (1)

מכללות (1)

מכרז (4)

מכרכי רכש ציבורי (1)

מכשירי שיקום וניידות (1)

מכשירי תקשורת (1)

מלגות (1)

ממשל מקומי (1)

ממשלה (2)

מנהיגות מקומית (1)

מנהלים (12)

מנטור (2)

מנטורינג (2)

מס הכנסה שלילי (1)

מסגרות דיור (1)

מסגרת דיור חוץ-ביתית (7)

מסוגלות תעסוקתית (1)

מסורת (פילוסופיה) (1)

מעון יום (1)

מעון יום שיקומי (1)

מעורבות בקהילה (1)

מעמד האישה (1)

מעמד משפטי (1)

מענק עבודה (1)

מעסיקים (1)

מעצר (1)

מערכות הבריאות (1)

מערכת הבריאות (1)

מערכת החינוך (1)

מערכת הרווחה (1)

מצב כלכלי (1)

מצב כלכלי (1)

מצגת מחקר (1)

מצגת מחקר (1)

מציאות מדומה (1)

מקלטים (1)

מקצועות רפואיים (4)

מרותקי בית (1)

מרכז אינטגרטיבי (1)

מרכז חירום לילד (2)

מרכז יום (2)

מרכז לגיל הרך (מג"ר) (1)

מרכז להכוון תעסוקתי (1)

מרכז נוער (1)

מרכז קשר (2)

מרכז רפואי גריאטרי (1)

מרכז תעסוקה (1)

מרכזי הגנה (1)

מרכזי קריירה (1)

מרכזי ריאן (1)

מרכזים להכוון מקצועי (1)

מרפאה גריאטרית (1)

מרפאות (1)

מרפאים בעיסוק (1)

משבר נפשי חריף (1)

משגב, נוי (1)

משטרה (1)

משטרה (1)

משפחה (3)

משפחה בשביל הצמיחה (1)

משפחה מטיבה וקבועה (1)

משפט (7)

משפט (3)

משפט -- היסטוריה (1)

משפט -- לימוד והוראה (1)

משפט וחברה (1)

משק בית (1)

משקי בית (2)

משרד האוצר (1)

משרד הבריאות (1)

משרד המשפטים (1)

משרד הרווחה (3)

משרדי ממשלה (1)

מתודולוגיה (1)

מתווה "נבדקים ולומדים" (1)

ש

שאלונים (1)

שב"ן (1)

שביעות רצון (1)

שביעות רצון (1)

שוויון (1)

שוויון הזדמנויות בעבודה (1)

שוויון הזדמנויות בצבא (1)

שווים במדים (תוכנית) (1)

שוורץ, הניה [עריכה] (1)

שוק העבודה (9)

שותפות בקבלת החלטות (1)

שיטות מחקר (1)

שיימינג (1)

שילוב (2)

שילוב חברתי בקהילה של בעלי צרכים מיוחדים (2)

שיקום (1)

שיקום (2)

שיקום מקצועי לבעלי צרכים מיוחדים (3)

שיקום תעסוקתי (2)

שירות בקהילה (2)

שירות המבחן לנוער (1)

שירות לנוער (3)

שירות פסיכולוגי ייעוצי - שפ"י (1)

שירות צבאי (2)

שירותי telecare (1)

שירותי בריאות (20)

שירותי בריאות הנפש (2)

שירותי בריאות הנפש (2)

שירותי בריאות הציבור (1)

שירותי חינוך (3)

שירותי רווחה (1)

שירותי רווחה (1)

שירותי רפואת שיניים (2)

שירותי שיקום (2)

שירותים בקהילה (4)

שירותים דנטליים (1)

שירותים חברתיים (2)

שירותים חברתיים (2)

שירותים חוץ ביתיים (1)

שירותים טכנולוגיים (1)

שירותים להתפתחות הילד (1)

שירותים פליאטיביים (8)

שירותים פסיכולוגים חינוכיים - שפ"חים (1)

שכר (1)

שכר מינימום (1)

שכר נמוך (3)

שלי, סולה (1)

שנתון (16)

שעות עבודה (1)

שפה ושפות (1)

שפיגלמן, כרמית-נעה (2)

שפיגלר, רותם (1)

שפירו, שמעון (1)

שרותים (8)

שרותים סוציאליים מבוססי קהילה (1)

שרייבר-דיבון, מיכל (1)