סקר בקרב זכאי "מחיר למשתכן"

מחיר למשתכן – סקר בקרב זכאי התכנית.

במסגרת מחקר על תכנית מחיר למשתכן עבור משרד הבינוי והשיכון, מכון ברוקדייל מפיץ בימים אלו סקר בקרב כלל זכאי מחיר למשתכן.

משרד הבינוי והשיכון מעוניין לשפר את השירות הניתן לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן ולהעריך את תרומת התוכנית להם. לשם כך המכון בוחן, במסגרת הסקר, את עמדות ותהליך קבלת החלטות של זכאים בבואם לרכוש דירה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן.

Apartment building