מכרז המסגרת לאיסוף נתונים

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מעוניין לקבל הצעות מספקים שרוצים להיכלל כספקי מסגרת למתן שירותי איסוף נתונים. המציע צריך לספק לפחות שירות אחד מהרשימה הבאה: סקרים טלפוניים, סקרי שטח, סקרי מובייל, סקרים באינטרנט, סקרים משולבים טלפוני ואינטרנט, פאנל מומחים, פאנל אינטרנטי, ראיונות עומק חצי מובנים בערבית, ראיונות עומק חצי מובנים ברוסית, ראיונות עומק חצי מובנים באמהרית.

המכרז יעשה באופן מקוון באמצעות מערכת "משיק". לקבלת מסמכי המכרז ורישום המציע, יש להיכנס לקישור הבא: מכרז מסגרת לאיסוף נתונים

תגיות מכרז