נציבות שוויון זכיויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים