חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מגבלות, התשנ"ח- 1998