משפחות

משפחה מיטיבה וקבועה: מחקר הערכה
מילות מפתח נוספות:
  • nurturing family ,
  • permanent family ,
  • poverty-aware social work paradigm ,
  • young children at risk ,
  • ילדים בגיל הרך ,
  • ילדים בסיכון ,
  • משפחה מטיבה וקבועה ,
  • פרדיגמה מודעת-עוני