ערבים

התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות במסגרת התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (החלטת ממשלה 2397) מחקר הערכה דוח ביניים: תמונת מצב עד סתיו 2020
מילות מפתח נוספות:
  • בדואים ,
  • התוכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב ,
  • נגב ,
  • רשויות מקומיות ,
  • תוכנית חומש