אימוץ פתוח: סקירת ספרות

 

הפרסום  יצא לאור ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,  ופורסם באתר המשרד