איפיונים דמוגרפיים של הקשישים בתל אביב-יפו ב-1983 ותחזיות לשנת 2000 – דוחות רקע לתוכנית אב לשירותים לקשישים בתל אביב-יפו: דו"ח מס' 4