ביזור בקופת חולים כללית: מסגרת מושגית ולקחים מהערכה ראשונית