בתי חולים ומרכזי שיקום גריאטריים יומיים בישראל: הערכה