דיור תומך קבוצתי לקשישים (מעונות ודיור מוגן): מספר מקומות ושטחי הקרקע לאוכלוסיה היהודית בירושלים 1992-1977